Skip Navigation LinksSKP > SKP-08 > Opisi kategorij
 

Opisi kategorij SKP-08

Opisi kategorij oz. skupin poklicev so eden od ključnih pripomočkov za razvrščanje del, delovnih mest ali poklicev v skupine poklicev po SKP-08. Vsebujejo kratke opise najznačilnejših nalog oz. tipičnih vrst del, značilnih za poklice, razvrščene v posamezne skupine poklicev. Do opisov na najnižji klasifikacijski ravni lahko dostopate s pomočjo e-iskalnika SKP-08.

Opisi skupin poklicev v SKP-08 temeljijo na opisih skupin poklicev v Mednarodni standardni klasifikaciji poklicev ISCO-08v nekaterih posameznih primerih pa so prilagojeni nacionalnim posebnostim ali so v celoti pripravljeni na novo. 


Kratek opis glavnih skupin poklicev po SKP-08 

 

1  Zakonodajalci/zakonodajalke, visoki uradniki/visoke uradnice, menedžerji/menedžerke načrtujejo, usmerjajo, usklajujejo in ocenjujejo splošne dejavnosti podjetij, vlad in drugih organizacij ali organizacijskih enot v teh organizacijah ter oblikujejo in pregledujejo njihove politike, zakone, pravila in predpise. Za opravljanje večine del oz. poklicev te glavne skupine poklicev je potrebno znanje na PDF 3. ali na 4. ravni znanja.

2  Strokovnjaki/strokovnjakinje
s svojim delom povečujejo obstoječi obseg znanja, razvijajo znanstvene in umetniške zamisli in teorije, te sistematično poučujejo, lahko pa so zaposleni v kakršnikoli kombinaciji teh treh aktivnosti. Za opravljanje večine del oz. poklicev te glavne skupine poklicev je potrebno znanje na PDF 4. ravni znanja, v manjšem obsegu je za opravljanje nekaterih del oz. poklicev te glavne skupine poklicev potrebno znanje, ki ustreza  PDF 3. ravni znanja.

3  Tehniki in drugi strokovni sodelavci/tehnice in druge strokovne sodelavke izvajajo večinoma tehnična in podobna dela, povezana z raziskavami in uporabnostjo znanstvenih ali umetniških pojmov in delovnih metod ter vladnih ali poslovnih predpisov. Za opravljanje večine del oz. poklicev te glavne poklicne skupine je potrebno znanje, ki ga praviloma zagotavlja PDF 3. raven znanja, v manjšem obsegu je za opravljanje nekaterih del oz. poklicev te glavne skupine poklicev potrebno znanje, ki ustreza PDF 2. ravni znanja.

4  Uradniki/uradnice zapisujejo, organizirajo, shranjujejo, izračunavajo in dostopajo do podatkov ter opravljajo uradniška dela v zvezi z denarnimi posli, z urejanjem potovanj, s posredovanjem informacij in s sestanki. Za opravljanje večine del oz. poklicev te glavne skupine poklicev je potrebno znanje na PDF 2. ravni znanja.

5  Poklici za storitve, prodajalci/prodajalke opravljajo osebne storitve in storitve varovanja na potovanjih, v gospodinjstvih, pri preskrbi, pri osebni negi ter storitve  varstva pred požari in nezakonitimi dejanji, izvajajo demonstracije in prodajajo blago v trgovinah na debelo in na drobno ter v podobnih ustanovah, na stojnicah ali po domovih. Za opravljanje večine del oz. poklicev te glavne skupine poklicev je potrebno znanje na PDF 2. ravni znanja.

6  Kmetovalci/kmetovalke, gozdarji/gozdarke, ribiči/ribičke, lovci/lovke gojijo in pridelujejo poljske pridelke ali gojijo sadje in pridelke grmičevja, nabirajo divje  sadeže in rastline, redijo, oskrbujejo ali lovijo živali, proizvajajo vrsto živalskih proizvodov, urejajo, ohranjajo in izrabljajo gozdove, gojijo ali lovijo ribe in gojijo ali lovijo mehkužce, rake, školjke, da bi si zagotovili hrano, dom in prihodke zase in za svoja gospodinjstva. Za opravljanje večine del oz. poklicev te glavne skupine poklicev je potrebno znanje, ki ga praviloma zagotavlja PDF 2. raven znanja.

7  Poklici za neindustrijski način dela uporabljajo svoja posebna znanja in veščine na področjih gradnje in vzdrževanja zgradb, oblikujejo kovine, postavljajo kovinske konstrukcije, nastavljajo strojna orodja ali izdelujejo, montirajo, vzdržujejo in popravljajo stroje, opremo ali orodja, opravljajo tiskarska dela, izdelujejo ali predelujejo živila, tekstilne, lesene, kovinske in druge izdelke, vključno z rokodelskimi izdelki.
D
elo opravljajo ročno ali z ročnim ali katerim drugim orodjem, ki je namenjeno za zmanjšanje fizičnega napora in za določena dela potrebnega časa ter za izboljšanje kakovosti izdelkov. Dela zahtevajo poznavanje vseh stopenj proizvodnega procesa, uporabljenih materialov in orodij ter lastnosti in namena končnega izdelka. Za opravljanje večine del oz. poklicev te glavne skupine poklicev je potrebno znanje, ki ga praviloma zagotavlja PDF 2. raven znanja.

8  Upravljavci/upravljavke strojev in naprav, industrijski izdelovalci/industrijske izdelovalke in sestavljavci/sestavljavke upravljajo in nadzirajo industrijske in kmetijske stroje in naprave na mestu ali z daljave, vozijo in upravljajo vlake, motorna prevozna sredstva in premične stroje in naprave ali pa sestavljajo izdelke iz sestavnih delov v skladu s točno določenimi specifikacijami in postopki dela.
Opravljanje poklicev zahteva izkušnje in poznavanje industrijskih in kmetijskih strojev in naprav. Prav tako se morajo upravljavci prilagoditi tehničnim inovacijam. Za opravljanje večine del oz. poklicev te glavne skupine poklicev je potrebno znanje, ki ga praviloma zagotavlja PDF 2. raven znanja.

9  Poklici za preprosta dela vključujejo preprosta in rutinska dela, ki jih delavci/delavke opravljajo s preprostim ročnim orodjem in pogosto s precejšnjim fizičnim naporom. Za opravljanje del oz. večine poklicev te glavne skupine poklicev je potrebno znanje na PDF 1. ravni znanja.

0  Vojaški poklici vključujejo vsa delovna mesta vojaških oseb – pripadnikov oboroženih sil. V poklicne skupine v okviru glavne skupine poklicev 0 Vojaški poklici so vključeni ne le poklici, vezani na vojaške »rodove« (na primer: častniki inženirstva; podčastniki protizračne obrambe, ipd.), temveč tudi poklici častnikov, podčastnikov in vojakov t. i. služb in štabnih funkcij (na primer: častniki za zdravstveno oskrbo, podčastniki za kadrovske zadeve ipd.) ter pripadniki rezervne sestave,  kadar so vpoklicani v vojaško službo.
V to glavno skupino poklicev so vključena dela oz. poklici, ki se opravljajo na različnih zahtevnostnih ravneh, zato so tudi ravni za opravljanje posameznih poklicev potrebnega znanja različne (PDF 2., 3. in 4. raven znanja).