Skip Navigation LinksSKP > Pogosta vprašanja
 

Pogosta vprašanja

1. Kakšna je razlika med poklicem in izobrazbo?

Poklica in izobrazbe ne smemo enačiti! Izobrazbo oseba pridobi z uspešnim šolanjem (npr. si pridobi strokovni naslov univerzitetni diplomirani inženir strojništva), poklic pa se nanaša na delo, ki ga oseba opravlja (npr. opravlja delo računalniškega programerja).

Poklic:

  • je niz del, katerih poglavitne naloge in dolžnosti so si zelo podobne po vsebini in zahtevnosti,
  • poklic razvrščamo s Standardno klasifikacijo poklicev 2008 (SKP-08).

Izobrazba

  • je najpogosteje razumljena kot najvišja dosežena javno veljavna izobrazba, ki jo oseba praviloma pridobi z uspešnim končanjem javno veljavnega izobraževalnega oz. študijskega programa,
  • javno veljavno izobrazbo lahko oseba pridobi tudi po drugih poteh izobraževanja (npr. mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit),
  • oseba pridobitev izobrazbe dokazuje z javno listino (spričevalo, diplomo itd.),
  • izobrazbo razvrščamo s Klasifikacijskim sistemom izobraževanja in usposabljanja (KLASIUS)

2. Katere so glavne skupine poklicev po SKP-08?

     1  Zakonodajalci/zakonodajalke, visoki uradniki/visoke uradnice, menedžerji/menedžerke
     2  Strokovnjaki/strokovnjakinje
     3  Tehniki in drugi strokovni sodelavci/tehnice in druge strokovne sodelavke
     4  Uradniki/uradnice
     5  Poklici za storitve, prodajalci/prodajalke
     6  Kmetovalci/kmetovalke, gozdarji/gozdarke, ribiči/ribičke, lovci/lovke
     7  Poklici za neindustrijski način dela
     8  Upravljavci/upravljavke strojev in naprav, industrijski izdelovalci/industrijske 
         izdelovalke in sestavljavci/sestavljavke
     9  Poklici za preprosta dela
     0  Vojaški poklici 

Kratek opis glavnih skupin poklicev se nahaja v rubriki Opisi kategorij.


3. V e-iskalniku ne najdem iskanega delovnega mesta. Kako v tem primeru določim SKP-08 kodo?

Kadar določenega delovnega mesta oz. poklica ne najdete v e-iskalniku, ga v ustrezno SKP-08 kodo razvrstite glede na največje ujemanje z že pokodiranimi primeri v e-iskalniku, pomagajte pa si tudi z opisi poklicnih skupin. Upoštevajte pravila razvrščanja. Preverite tudi druge odgovore na pogosta vprašanja.

Možnosti prikaza rezultatov si v e-iskalniku povečate tako, da v iskalno polje vpišete samo del besede.

Primer
: iščete SKP-08 kodo za delovno mesto oz. poklic tehnik kontrolor na tehničnih pregledih, ki ga v e-iskalniku ne najdete. V tem primeru v polje za iskanje vpišite samo del besede kot je npr. kontrolor, kliknite na gumb Išči in preglejte ponujene rezultate. Izmed ponujenih rezultatov izberite ime poklica, ki se najbolj ujema z vašim. Vidimo lahko, da se v tem primeru z iskanim delovnim mestom najbolj ujemata dve: tehnični kontrolor vozil in tehnik kontrolor vozil, ki sta razvrščena v SKP-08 kodo 7231 Mehaniki in serviserji/mehaničarke in serviserke motornih vozil in koles. Izbor kode preverite še z opisom poklicne skupine, ki se prikaže s klikom na 4-mestno SKP-08 kodo, v tem primeru s klikom na kodo 7231.
Če med ponujenimi rezultati niste našli imena poklica, ki bi se ujemal z vašim delovnim mestom, SKP-08 kodo določite na podlagi iskanja ujemajočega opisa poklicne skupine. To storite tako, da v e-iskalniku izberete način iskanja po strukturi (drugi zavihek).


Če z uporabo e-iskalnika SKP-08 poklica oz. dela, ki ga oseba opravlja, niste mogli razvrstiti po SKP-08, nam svoje vprašanje s kratkim opisom težave in ključnimi podatki pošljite po e-pošti (glej kontakt).

Opomba: e-iskalnik SKP-08 trenutno prikazuje le določeno začetno število imen del, delovnih mest ali poklicev, postopoma pa se bo ta seznam dopolnjeval, in tako se bo povečala tudi možnost, da se konkretnemu posameznemu delu, delovnemu mestu ali poklicu določi koda SKP-08 neposredno z iskanjem po ključnih besedah. Poudariti pa je treba, da namen e-iskalnika ni, da postane vseobsegajoči popis delovnih mest, temveč le, da je čim bolj učinkovit pripomoček za lažjo in enotnejšo uporabo SKP-08.


4. Ali je bila za SKP-08 izdana tiskana publikacija in kje jo lahko dobim?

V tiskani obliki ni pripravljene posebne publikacije o SKP-08, ki bi jo bilo mogoče naročiti. Vsi dokumenti so brezplačno dostopni na spletni strani o SKP oz. SKP-08 pod rubriko Gradiva, ki si jih lahko prenesete na svoj računalnik in če želite, tudi natisnete. 

Če SKP-08 potrebujete pri izpolnjevanju obrazcev M (prijava zaposlenih v obvezna in socialna zavarovanja), vam priporočamo uporabo e-iskalnika SKP-08, s pomočjo katerega boste tudi najlažje določili kodo po SKP-08. 

S pomočjo e-iskalnika lahko prenesete na svoj računalnik seznam vseh enot, ki se nahajajo v e-iskalniku. To naredite tako, da pustite iskalna polja prazna in kliknete na gumb Išči. Na svoj računalnik vse rezultate prenesete s klikom na "excel" ikono. E-iskalnike bomo letno ažurirali z novimi enotami, zato vam priporočamo da si redno posodabljate tudi tiskano verzijo kodirnega seznama (spremljajte datum zadnjič posodoboljeno v e-iskalniku).
 


5. V katero poklicno skupino po SKP-08 razvrstim pripravnika?

Pripravnike razvrstimo glede na delo, za katerega se usposabljajo. 

Za pomoč pri razvrščanju po SKP-08 si pomagajte z e-iskalnikom SKP-08, upoštevati pa je potrebno tudi pravila razvrščanja.

Primer: pripravnika za odvetnika razvrstimo med odvetnike, ki so razvrščeni v SKP-08 kodi 2611 Odvetniki/odvetnice, tožilci/tožilke, pravobranilci/pravobranilke.


6. V katero poklicno skupino po SKP-08 razvrstim raziskovalca?

Raziskovalca razvrstimo glede na področje specializacije (vsebinsko področje, ki je povezano z njihovim raziskovanjem) v ustrezno skupino poklicev v 2 glavni skupini poklicev.
Kadar pa raziskovalci tudi predavajo na izobraževalnih zavodih, jih razvrstimo v ustrezno skupino poklicev v 23 Strokovnjaki/strokovnjakinje za izobraževanje in vzgojo.

Za pomoč pri razvrščanju po SKP-08 si pomagajte z e-iskalnikom SKP-08, upoštevati pa je potrebno tudi pravila razvrščanja.

Primer: raziskovalec opravlja delo na področju jezikoslovja. Če njegovo delo ne vključuje tudi predavanj oz. izobraževalnega dela na visokošolskem zavodu, in gre dejansko pretežno za raziskovanje povezano z jezikoslovjem, bi  uporabili skupino poklicev, kamor so razvrščeni jezikoslovci: SKP-08 koda 2643 Prevajalci, tolmači, lektorji in drugi jezikoslovci. Če pa njegovo delo vključuje tudi predavanja oz. izobraževalno delo na fakulteti, bi uporabili skupino poklicev, kamor so razvrščeni visokošolski učitelji in sodelavci: SKP-08 koda 2311 Visokošolski učitelji in sodelavci/visokošolske učiteljice in sodelavke na visokošolskih zavodih.