Skip Navigation LinksSKP > Pravne podlage
 

Pravne podlage

Področni pravni predpisi 
  • Na podlagi Pravilnika o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 37/2011, popravek 57/2011) se SKP-08 uporablja na t. i. obrazcih M.

Prejšnji predpisi 

  • Uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije poklicev (Uradni list RS, št. 28/1997 in 16/2000).