Skip Navigation LinksSKP > SKP-08
 

SKP-08

SKP-08 je kratica za Standardno klasifikacijo poklicev 2008, ki je bila sprejeta z Uredbo o standardni klasifikaciji poklicev 2008 (Uradni list RS, št.50/2010)

SKP-08 temelji na PDF Resoluciji Mednarodne organizacije dela (ILO) o posodobitvi Mednarodne standardne klasifikacije poklicev 2008 (ISCO-08
) z decembra 2007.  

SKP-08 je klasifikacija s katero razvrščamo dela, delovna mesta ali poklice v klasifikacijske skupine poklicev. SKP-08, tako kot ISCO-08, sestavljajo hierarhično oblikovane klasifikacijske skupine poklicev (glej  PDF simbolični prikaz). 

Struktura SKP-08

Tabela: Shema strukture SKP-08
Klasifikacijska
raven
Ime klasifikacijske ravni

Vzorec
klasifikacijske 
ravni (kode)

 Prva  Glavne skupine poklicev  1
 Druga  Podskupine poklicev

 12

 Tretja  Področne skupine poklicev  123
 Četrta  Enote področnih skupin poklicev  1234

Primer zapisa kode in deskriptorja na najnižji (četrti) klasifikacijski ravni SKP-08

 Koda SKP-08  Deskriptor (Glej opozorilo pod Pripomočki)
 2513 Razvijalci/razvijalke spletnih in multimedijskih rešitev

Skupine poklicev so oblikovane na podlagi dveh razsežnosti oz. meril: ravni znanja in vrste znanja.

Znanje (»skill«) je opredeljeno kot sposobnost opravljanja nalog in dolžnosti v okviru določenega dela.

Hierarhično umestitev dela oz. poklica v glavno skupino poklicev praviloma določa raven znanja, umestitev dela oz. poklica znotraj glavne skupine poklicev pa vrsta znanja.

Raven znanja (»skill level«) je opredeljena kot funkcija – neposredna zahteva kompleksnosti in obsega nalog in dolžnosti v okviru določenega dela oz. poklica.V SKP-08 so skladno z ISCO-08 uporabljene PDF štiri ravni znanja
.

Raven znanja se operativno meri z naslednjimi merili, enim ali več: 

  • z vsebino (naravo) nalog, ki se opravljajo v okviru dela oz. poklica v primerjavi z nalogami in dolžnostmi, ki so kot tipične (značilne) opredeljene za vsako posamezno raven znanja;
  • z ravnjo formalne izobrazbe, ki je potrebna za uspešno opravljanje teh nalog in dolžnosti;
  • s količino neformalnega učenja iz dela ali predhodnih izkušenj, ki so potrebne za uspešno opravljanje teh nalog in dolžnosti.

Opozorilo: zahteva glede formalne izobrazbe je le eden od elementov pri ugotavljanju ravni znanja; formalno izobrazbo je treba razumeti kot indikativno merilo. Najpomembnejši element pri ugotavljanju ravni znanja je vsebina (narava) konkretnega dela in ujemanje te vsebine s tipičnimi nalogami, ki so opredeljene za vsako posamezno raven znanja.

Vrsta znanja je opredeljena kot funkcija – neposredna zahteva:

  • potrebnega področja znanja,
  • uporabljenega orodja in naprav,
  • predmetov dela, s katerimi ali na katerih se dela,
  • vrste izdelkov in storitev kot rezultatov opravljenega dela.

                                                                                     Opisi kategorij SKP-08 >> 
                                                                                     Razvrščanje po SKP-08 >>