Skip Navigation LinksSKP > Kaj je SKP?
 
Untitled Document

Kaj je SKP?

SKP je kratica za Standardno Klasifikacijo Poklicev, ki se uporablja za razvrščanje del, delovnih mest ali poklicev. 

Klasifikacije so:

  • orodje za organizirano in sistematično obravnavo podatkov,
  • pomembne metodološke osnove za izvajanje statističnih raziskovanj.

Klasifikacije, ki se uporabljajo kot nacionalni standardi, ureja vlada s svojimi predpisi skladno z Zakonom o državni statistiki. Med take klasifikacije spada tudi SKP. 

SKP je obvezen nacionalni standard, ki se uporablja pri evidentiranju, zbiranju, obdelovanju, analiziranju, posredovanju in izkazovanju statistično-analitičnih podatkov, pomembnih za spremljanje stanj in gibanj na socialno-ekonomskem področju.

Glavni namen SKP-ja zagotavljanje konsistentnosti podatkov, še zlasti pri statističnem spremljanju poklicne strukture aktivnega prebivalstva ter povpraševanja po delu.

SKP je v slovensko okolje prenesena (implementirana) mednarodna standardna klasifikacija poklicev ISCO, ki pa je dopolnjena z nekaterimi nacionalnimi posebnostmi. Vsakokratna veljavna SKP temelji na vsakokratni veljavni mednarodni standardni klasifikaciji poklicev – tj. na veljavnem ISCO.

Prva SKP je bila v Sloveniji sprejeta z uredbo v letu 1997 (Uradni list RS, št. 28/1997). To prvo SKP oz. njeno dopolnjeno različico SKP-V2 (Uradni list RS, št. 16/2000) je v letu 2010 nadomestila Standardna klasifikacija poklicev 2008 (SKP-08).

Med zdaj veljavno SKP-08 in prej veljavno SKP-V2 ni bistvenih metodoloških ali konceptualnih razlik, tako da splošne značilnosti standardne klasifikacije poklicev ostajajo nespremenjene. Drugačna pa je obravnava nekaterih del oz. poklicev in poklicnih skupin, in ta sprememba se odraža v spremembi strukture klasifikacije. Nekatere prejšnje skupine poklicev so združene, nekatere razdeljene, nekatere prestavljene, oblikovane pa so bile tudi nove skupine poklicev. Tovrstne spremembe v SKP-08 glede na SKP-V2 so pravzaprav posledica sprememb v ISCO-08 glede na ISCO-88. Podrobnejši opis razlik se nahaja v PDF Metodoloških pojasnilih SKP-08.