PRERAČUN INFLACIJE

Preračun inflacije vam za poljubno izbrano obdobje omogoča izračunati spremembe ravni drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev, ki jih domače prebivalstvo nakupuje z namenom končne porabe.

Spremembo ravni cen, t. j. stopnjo inflacije, v poljubnem obdobju lahko izračunate z vnosom začetnega in končnega meseca tega obdobja. Izračun je možen za obdobje od 1.2.1952 dalje. Pri izračunu se za obdobje od 1.2.1952 do 31.12.1997 upošteva indeks cen na drobno, od 1.1.1998 dalje pa indeks cen življenjskih potrebščin.