English version
Skip Navigation Links.
Census logo

Ženske in otroci

Podatke o Ženskah in otrocih za stanje 1. 1. 2011 smo v Sloveniji pripravili tudi v skladu z Uredbo (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o popisih prebivalstva in stanovanj (Uradni list Evropske unije L 218/14, 13. avgust 2008).


Podatke objavljamo v podatkovnem portalu SI-STAT.


OBJAVE

30.6.2011 Ženske po številu otrok, Slovenija, 1. januar 2011
V Sloveniji je žensk z izkušnjo materinstva 663.127; največ žensk je rodilo dva otroka.

© Statistični urad Republike Slovenije. Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.