English version
Skip Navigation Links.
Census logo

Vsa stanovanja


Podatke o vseh stanovanjih za stanje 1. 1. 2011 smo v Sloveniji pripravili tudi v skladu z Uredbo (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o popisih prebivalstva in stanovanj (Uradni list Evropske unije L 218/14, 13. avgust 2008).


OBJAVE

Stanovanja, Slovenija, 1. januar 2011 - končni podatki
1. 1. 2011 je bilo v Sloveniji okoli 845.000 stanovanj. Pravne osebe so imele v lasti 9.500 praznih stanovanj, zgrajenih po letu 2005.

© Statistični urad Republike Slovenije. Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.