English version
Skip Navigation Links.
Census logo
Enote popisa

Osebe

 

Prebivalci po statistični definiciji prebivalstva, objavljeni leta 2008

 

Druge osebe z registriranim prebivališčem v Sloveniji

 

Gospodinjstva

 

Zasebna

 

Skupinska

 

 

Stanovanja

 

Običajna

 

Skupinska

 

Drugi naseljeni prostori

 
© Statistični urad Republike Slovenije. Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.