English version
Skip Navigation Links.
Census logo
Referenčni datum
 

Zaradi prehoda na registrski način izvedbe je referenčni datum popisa 1. januar, in ne več

31.  marec kot doslej.

 

Razlogi za premik referenčnega datuma na 1. januar:

 prejšnji datum  (31. marec) je bil za  izvajanje popisov v preteklosti izbran iz

   praktičnih razlogov (ugodne vremenske razmere za terensko delo);

 administrativni viri so praviloma vezani na koledarsko leto;

 enostavnejša  primerljivost z letnimi demografskimi raziskovanji;

 večja urejenost administrativnih virov ob koncu koledarskega leta;

 izkušnje držav, ki že izvajajo registrski popis.

© Statistični urad Republike Slovenije. Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.