English version
Skip Navigation Links.
Census logo

Prebivalstvo

Podatke o prebivalstvu (v okviru rednega demografskega raziskovanja o prebivalstvu jih objavljamo štirikrat letno) za stanje 1. 1. 2011 smo v Sloveniji pripravili tudi v skladu z Uredbo (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o popisih prebivalstva in stanovanj (Uradni list Evropske unije L 218/14, 13. avgust 2008).

Podatke objavljamo v podatkovnem portalu SI-STAT:

Osnovni podatki
Pri spremenljivki ČETRTLETJE izberemo vrednost 2011Q1.

Število prebivalcev
Pri spremenljivki POLLETJE izberemo vrednost 2011H1.
Pri spremenljivki LETO izberemo vrednost 2011.

Sestava prebivalstva
Pri spremenljivki POLLETJE izberemo vrednost 2011H1.
Pri spremenljivki LETO izberemo vrednost 2011.
 OBJAVE

Prebivalstvo, Slovenija, 1. januar 2011
Na prvi dan letošnjega leta je imela Slovenija 2.050.189 prebivalcev. To je 0,2 % več kot pred letom dni.

Prebivalstvo po zakonskem stanu, podrobni podatki, Slovenija, 1. januar 2011
Od stotih prebivalcev Slovenije, starih 15 ali več let, je bilo 1. januarja letos 39 samskih, 47 poročenih, 8 ovdovelih in 6 razvezanih.© Statistični urad Republike Slovenije. Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.