English version
Skip Navigation Links.
Census logo
Združeni narodi

Za številne države sveta so popisi edini vir podatkov o številu prebivalcev v državi. Vsaka država se sama odloči, katerega leta bo popis izpeljala, pomembno je le, da ga izvede okrog leta 2010. Več o tem si lahko preberete tudi na spletni strani OZN, ki kot krovna organizacija pripravi za vsak popis usmeritve in priporočila glede vsebine podatkov, ki se zbirajo. 


 
  Priporočila za popise okoli leta 2010 
© Statistični urad Republike Slovenije. Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.