English version
Skip Navigation Links.
Census logo
Naseljena stanovanja

Podatke o naseljenih stanovanjih za stanje 1. 1. 2011 smo v Sloveniji pripravili tudi v skladu z Uredbo (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o popisih prebivalstva in stanovanj (Uradni list Evropske unije L 218/14, 13. avgust 2008).


PRVE OBJAVE

Naseljena stanovanja, Slovenija, 1. januar 2011 - začasni podatki
1. 1. 2011 je bilo v Sloveniji 670.000 naseljenih stanovanj.

Končni podatki so dostopni v SI-STAT bazi:

 

© Statistični urad Republike Slovenije. Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.