English version
Skip Navigation Links.
Census logo
Selitve

Podatke o selitvah za stanje 1. 1. 2011 smo v Sloveniji pripravili tudi v skladu z Uredbo (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o popisih prebivalstva in stanovanj (Uradni list Evropske unije L 218/14, 13. avgust 2008).OBJAVE

30.12.2011 Selitve, Slovenija, 1. januar 2011
Med prebivalci Slovenije je vsak deveti priseljen iz tujine. Dve tretjini izmed teh prebivalcev imata slovensko državljanstvo.

© Statistični urad Republike Slovenije. Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.