English version
Skip Navigation Links.
Census logo

Nov način zbiranja podatkov o gospodinjstvih in družinah

Statistični urad Republike Slovenije objavlja podatke o gospodinjstvih in družinah za vse prebivalstvo Slovenije tokrat prvič na podlagi administrativnih virov. Do sedaj so se podatki o gospodinjstvih in družinah za vse prebivalstvo zbirali samo s terenskimi popisi (zadnji tak popis je bil 31. 3. 2002). Osnovni vir s podatki o gospodinjstvih je Evidence gospodinjstev, ki jo upravlja Ministrstvo za notranje zadeve, sekundarni vir pa podatki Centralnega registra prebivalstva o bioloških vezeh med starši in otroci ter povezavi med zakoncema.

Nova statistična definicija gospodinjstva

Osnovna izhodišča za novo definicijo zasebnega in za statistično izpeljavo družin v okviru gospodinjstva so:

  • običajno prebivališče v skladu z novo definicijo prebivalstva (uvedena leta 2008), ki temelji na prijavljenem stalnem in/ali začasnem prebivališču;
  • opredeljeno gospodinjstvo iz Evidence gospodinjstev (osebe z isto zaporedno številko gospodinjstva na istem naslovu);
  • sorodstvena razmerja do referenčne osebe gospodinjstva iz Evidence gospodinjstev;
  • številka stanovanja (v večstanovanjskih stavbah) iz Centralnega registra prebivalstva;
  • opredeljeno razmerje med zakonci ter starši in otroci, prevzeto iz Centralnega registra prebivalstva;
  • uporaba statističnih metod za določanje gospodinjstev in družin

Z uporabo administrativnih vhodnih podatkov o gospodinjstvih se v prebivalstveni statistiki opušča dosedanja definicija gospodinjstva, ki je temeljila na ekonomskih merilih (skupna poraba sredstev za osnovne življenjske potrebe). Gospodinjstvo je po novi definiciji skupnost prebivalcev (ali prebivalec, ki živi sam), ki prebivajo v istem stanovanju in imajo opredeljeno isto številko gospodinjstva.

Statistična definicija družine je usklajena z mednarodnimi priporočili

Statistična definicija družine se v primerjavi s prejšnjim terenskim popisom ni spremenila in je usklajena z mednarodnimi priporočili za popise prebivalstva in z uredbo EU o popisih prebivalstva in stanovanj. Družina je opredeljena kot življenjska skupnost najmanj dveh oseb v okviru zasebnega gospodinjstva. To je lahko:

  • življenjska skupnost staršev (obeh ali enega) in otrok, ki živijo z njima oziroma z enim od staršev. Starost otrok ni omejena, vendar pa ti nimajo svoje družine oziroma ne živijo v zunajzakonski skupnosti;

  • življenjska skupnost moškega in ženske, ki sta sklenila zakonsko zvezo;

  • življenjska skupnost partnerjev, ki živita v zunajzakonski skupnosti.     

Družina je sestavljena iz ene generacije (mož – žena, zunajzakonska partnerja) ali iz dveh zaporednih generacij (starši – otroci). V gospodinjstvih, v katerih prebivajo tri ali več generacij, se družine začnejo statistično tvoriti pri najmlajši generaciji. V gospodinjstvu, v katerem prebivajo oče, njegova hči ter vnukinja, pripadata enostarševski družini hči in vnukinja, oče pa statistično ni družinski član.

 

© Statistični urad Republike Slovenije. Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.