English version
Skip Navigation Links.
Census logo
Pravna podlaga

Zakonodaja Evropske Unije

 

Uredba o popisih

 

Uredba (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o popisih prebivalstva in stanovanj, Uradni list Evropske unije L 218/14, 13. avgust 2008

 

Izvedbene uredbe

 

Uredba Komisije (ES) št. 1201/2009 z dne 30. novembra 2009 o izvajanju Uredbe (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o popisih prebivalstva in stanovanj v zvezi s tehničnimi specifikacijami za vsebine in posamezne razčlembe teh vsebin, Uradni list Evropske unije L 329/29, 15. december 2009.

 

Uredba Komisije (ES) št. 519/2010 z dne 16. junija 2010 o izvajanju Uredbe (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o popisih prebivalstva in stanovanj o sprejetju programa statističnih podatkov in metapodatkov za popise prebivalstva in stanovanj, Uradni list Evropske unije L 151/1, 17. junij 2010

 

 

Slovenska zakonodaja


Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/2001; neuradno prečiščeno besedilo)


 

Program statističnih raziskovanj

 

Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2008–2012 (Uradni list RS, št. 119/2007)

Letni program statističnih raziskovanj za 2011 (Uradni list RS, št. 93/2010)

 

 

 
© Statistični urad Republike Slovenije. Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.