English version
Skip Navigation Links.
Census logo
Gospodinjstva in družine

Podatke o gospodinjstvih in družinah za stanje 1. 1. 2011 smo v Sloveniji pripravili tudi v skladu z Uredbo (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o popisih prebivalstva in stanovanj (Uradni list Evropske unije L 218/14, 13. avgust 2008).

Podatke objavljamo v podatkovnem portalu SI-STAT v mapah:

Gospodinjstva, kohezijski regiji
Gospodinjstva, statistične regije
Gospodinjstva, občine
Gospodinjstva, naselja
Družine, kohezijski regiji
Družine, statistične regije
Družine, občine


OBJAVE

20.6.2012 Gospodinjstva in družine, Slovenija, 1. januar 2011 - končni podatki
V podatkovni bazi SI-STAT objavljamo nekatere podrobnejše Podatke o sestavi gospodinjstev in družin.
30.6.2011 Gospodinjstva in družine, 1. januar 2011
Vsako tretje gospodinjstvo v Sloveniji je enočlansko, vsaka četrta družina pa je enostarševska. Podatki o gospodinjstvih in družinah za vse prebivalstvo Slovenije so tokrat prvič objavljeni na podlagi administrativnih virov.

 

© Statistični urad Republike Slovenije. Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.