English version
Skip Navigation Links.
Census logo
Eurostat

Na Eurostatovi spletni strani so na voljo podatki popisov prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj za 19 držav za popise okoli leta 1990 in podatki 31 držav za popise okoli leta 2000. Podatki v Eurostatovi podatkovni bazi so v vsebinskem področju Population and social conditions/Population (populat).

 

 

© Statistični urad Republike Slovenije. Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.