English version
Skip Navigation Links.
Census logo
Izobrazba

Podatke o izobrazbi za stanje 1. 1. 2011 smo v Sloveniji pripravili tudi v skladu z Uredbo (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o popisih prebivalstva in stanovanj (Uradni list Evropske unije L 218/14, 13. avgust 2008).

Podatke objavljamo v podatkovnem portalu SI-STAT:OBJAVE


29.12.2011 Izobrazba, Slovenija, 1. januar 2011
Vsak šesti prebivalec Slovenije, starejši od 15 let, ima vsaj višješolsko izobrazbo. Število žensk z visokošolsko izobrazbo za tretjino višje od števila moških z enako izobrazbo.


© Statistični urad Republike Slovenije. Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.