English version
Skip Navigation Links.
Census logo
Registrski popis 2011

Registrski popis je eno od statističnih raziskovanj rednega dela programa statističnih raziskovanj, ki jih izvaja Statistični urad RS. Vsebinsko podlago ima tudi v Uredbi (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o popisih prebivalstva in stanovanj (Uradni list Evropske unije L 218/14, 13. avgust 2008).

 

Način zbiranja popisnih podatkov je v skladu s 4. členom Uredbe prepuščen državam članicam EU. Slovenija je odločitev o registrskem popisu kot načinu zbiranja in obdelave podatkov sprejela v Srednjeročnem programu statističnih raziskovanj 2008–2012 (Uradni list RS, št. 119/2007) in Letnem programu statističnih raziskovanj za 2011 (Uradni list RS, št. 93/2010).

 

Način zbiranja podatkov pri registrskem popisu, kjer Statistični urad RS poveže obstoječe statistične in administrativne podatkovne zbirke, se sicer uporablja pri večini statističnih raziskovanj. Pridobivanje in povezovanje omogočata 32. in 33. člen Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/2001). Vsi administrativni viri, iz katerih prevzemamo podatke, že imajo pravno podlago za primarno zbiranje podatkov v zakonih, ki urejajo posamezen vir. Rezultati takega povezovanja in obdelave podatkov so agregatni podatki, zato razpoznava posameznika ni možna.

 

S prehodom na registrski popis se Slovenija pridružuje redkim evropskim državam, ki so tak način zbiranja in obdelave podatkov o prebivalstvu, gospodinjstvih in stanovanjih že izvedle (Danska, Finska, Nizozemska, Islandija) oz. ga bodo prvič izvedle v letu 2011 (Avstrija, Belgija, Švedska, Norveška). Slovenija s tem ni le zmanjšala administrativne ovire, ampak tudi prihranila 14 milijonov EUR.Novice
 
29.04.2013 Ljudje, družine, stanovanja
Ljudje, družine, stanovanja je nova publikacija, v kateri predstavljamo izsledke iz registrskega popisa 2011.
21.06.2012 Stanovanja, Slovenija, 1. januar 2011
1. 1. 2011 je bilo v Sloveniji okoli 845.000 stanovanj.
30.12.2011 Selitve, Slovenija, 1. januar 2011
Med prebivalci Slovenije je vsak deveti priseljen iz tujine. Dve tretjini izmed teh prebivalcev imata slovensko državljanstvo.
29.12.2011 Izobrazba, Slovenija, 1. januar 2011
Vsak šesti prebivalec Slovenije, starejši od 15 let, ima vsaj višješolsko izobrazbo. Število žensk z visokošolsko izobrazbo za tretjino višje od števila moških z enako izobrazbo.
28.12.2011 Aktivnost, Slovenija, 1. januar 2011
Na posameznega zaposlenega prebivalca Slovenije pride 1,45 osebe, ki so brezposelne, delovno neaktivne ali mlajše od 15 let. Vsaka tretja ženska, stara 15 ali več let, je po statusu aktivnosti upokojenka.
30.06.2011 Gospodinjstva in družine, 1. januar 2011
Vsako tretje gospodinjstvo v Sloveniji je enočlansko, vsaka četrta družina pa je enostarševska. Podatki o gospodinjstvih in družinah za vse prebivalstvo Slovenije so tokrat prvič objavljeni na podlagi administrativnih virov.
30.06.2011 Ženske po številu otrok, Slovenija, 1. januar 2011
V Sloveniji je žensk z izkušnjo materinstva 663.127; največ žensk je rodilo dva otroka.
30.06.2011 Prebivalstvo po zakonskem stanu, podrobni podatki, Slovenija, 1. januar 2011
Od stotih prebivalcev Slovenije, starih 15 ali več let, je bilo 1. januarja letos 39 samskih, 47 poročenih, 8 ovdovelih in 6 razvezanih.
29.04.2011 Prebivalstvo, Slovenija, 1. januar 2011
Na prvi dan letošnjega leta je imela Slovenija 2.050.189 prebivalcev. To je 0,2 % več kot pred letom dni.
30.12.2010 Novinarska konferenca - predstavitev registrskega popisa 2011
Generalna direktorica Irena Križman je na novinarski konferenci predstavila način poteka in izvedbo prvega registrskega popisa v Republiki Sloveniji.
30.12.2010 Registrski popis 2011 – nov razvojni dosežek slovenske statistike
Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj, največje statistično raziskovanje, bo Statistični urad v letu 2011 prvič izvedel registrsko. Največji prednosti take izvedbe sta razbremenitev dajalcev podatkov ter manjši stroški.
5.11.2010 Registrski popis 2011
Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v letu 2011 bo prvi popis, ki ga Statistični urad RS ne bo izvedel s terenskim zbiranjem podatkov, ampak registrsko, tj. s povezovanjem podatkov iz številnih administrativnih in statističnih virov.
Zgibanka Registrski popis 2011
© Statistični urad Republike Slovenije. Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.