English version
Skip Navigation Links.
Census logo


Prvo prebivališče osebe (prebivalca) je naselje in občina v Sloveniji ali tuja država, v katerem je imela oseba takoj po rojstvu svoje (prvo) prebivališče.

 

 

© Statistični urad Republike Slovenije. Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.