English version
Skip Navigation Links.
Census logo

 

Zasebno gospodinjstvo je skupnost prebivalcev (ali prebivalec, ki živi sam), ki prebivajo v istem stanovanju in imajo opredeljeno isto številko gospodinjstva.

Če ni drugače navedeno, se podatki o gospodinjstvih nanašajo na zasebna gospodinjstva.

Skupinsko gospodinjstvo je skupnost prebivalcev, ki jim namestitev (lahko tudi oskrbo) nudi ustanova, v kateri prebivajo.

Tip gospodinjstva je značilnost gospodinjstva glede na to, ali v njem živijo osebe v družinskih ali nedružinskih skupnostih.

Družinsko gospodinjstvo je gospodinjstvo, katerem sta vsaj dva člana gospodinjstva tudi družinska člana.

Enodružinsko gospodinjstvo je gospodinjstvo, v katerem so vsi člani istočasno tudi člani ene družine.

Razširjeno družinsko gospodinjstvo je gospodinjstvo, katerem je poleg družinskih članov vsaj en član, ki ne spada v nobeno družino v tem gospodinjstvu.

Nedružinsko gospodinjstvo je gospodinjstvo, v katerem noben član gospodinjstva ni družinski član. Posebna oblika nedružinskega gospodinjstva je enočlansko gospodinjstvo.

Povprečna velikost gospodinjstva je razmerje med številom prebivalstva, ki živi v zasebnih gospodinjstvih, in številom zasebnih gospodinjstev.

 

 

 

© Statistični urad Republike Slovenije. Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.