English version
Skip Navigation Links.
Census logo

 

Družina je življenjska skupnost oseb v okviru zasebnega gospodinjstva. To je:

§  življenjska skupnost staršev (obeh ali enega) in neporočenih otrok, ki živijo z njima oziroma z enim od staršev. Starost otrok ni omejena, vendar pa le-ti nimajo svoje družine oziroma ne živijo v zunajzakonski skupnosti;

§  življenjska skupnost moškega in ženske, ki sta sklenila zakonsko zvezo;

§  življenjska skupnost partnerjev, ki živita v zunajzakonski skupnosti.

Tip družine je značilnost družine glede na razmerje med zakonci, zunajzakonskimi partnerji, starši in otroci. Osnovni tipi družine so:

§  zakonski par brez otrok,

§  zakonski par z otroki,

§  mati z otroki,

§  oče z otroki,

§  zunajzakonska partnerja brez otrok,

§  zunajzakonska partnerja z otroki.

Zakonska skupnost je tip družine, ki jo sestavlja zakonski par brez otrok in zakonski par z otroki.

Zunajzakonska skupnost je dlje časa trajajoča življenjska skupnost moškega in ženske, ki nista sklenila medsebojne zakonske zveze. Zakonski stan zunajzakonskih partnerjev ni pomemben.

Enostarševska družina je tip družine, ki jo sestavlja mati z otroki in oče z otroki.

Dvostarševska družina je tip družine, ki jo sestavlja zakonski par z otroki in zunajzakonska partnerja z otroki.

Družina brez otrok je tip družine, ki jo sestavlja zakonski par brez otrok in zunajzakonska partnerja brez otrok.

Družina z otroki je tip družine, ki jo sestavlja enostarševska in dvostarševska družina.

Povprečno število otrok v vseh družinah je razmerje med številom otrok, ki živijo v družinah z otroki, in številom vseh družin.

Povprečno število otrok v družinah z otroki je razmerje med številom otrok, ki živijo v družinah z otroki, in številom družin z otroki.

 

 

 

© Statistični urad Republike Slovenije. Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.