English version
Skip Navigation Links.
Census logo
Vsebina podatkov

PREBIVALSTVO

Demografske značilnosti

spol

starost

formalni zakonski stan

dejanski zakonski stan

živorojeni otroci

državljanstvo

običajno prebivališče

 

Selitve

prvo prebivališče

prebivanje v drugi državi

leto priselitve v Slovenijo

prejšnje običajno prebivališče

leto zadnje selitve

status priseljenosti staršev

generacija priseljenca

 

Aktivnost

status aktivnosti

zaposlitveni status

poklic

dejavnost

velikost poslovne enote

institucionalni sektor

kraj dela

 

Izobrazba

dosežena izobrazba

 

GOSPODINJSTVA IN DRUŽINE

Gospodinjstva

razmerje do referenčne osebe gospodinjstva

tip gospodinjstva

velikost gospodinjstva

status v gospodinjstvu

stanovanjsko razmerje gospodinjstva

generacije v gospodinjstvu

 

Družine

tip družine

velikost družine

status v družini

položaj v družini

 

STANOVANJA

Stanovanja

tip bivalnih prostorov

lokacija bivalnih prostorov

oblika nastanitve

tip lastništva

uporabna površina

število sob

kuhinja

elektrika

plin

vodovod

stranišče

kopalnica

kanalizacija

način ogrevanja

vrsta stavbe

število nadstropij

dvigalo

material nosilne konstrukcije

leto zgraditve stavbe

 

Naseljenost stanovanj

naseljenost stanovanj

število stanovalcev

število gospodinjstev

standard gostote

počitniška raba

 

© Statistični urad Republike Slovenije. Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.