English version
Skip Navigation Links.
Census logo
Popisi 1948 - 1991

Objavljanje podatkov iz popisov 1948–1971 je bilo centralizirano, podatke je objavljal Zvezni zavod za statistiko za vse republike nekdanje Jugoslavije skupaj. Popisne knjige o popisih 1948–1961 so v celoti izhajale samo v srbohrvaškem jeziku. V popisnih knjigah o popisu 1971 pa so bila v slovenščino prevedena samo uvodna pojasnila, besedilni del v tabelah pa je zapisan  v srbohrvaškem jeziku.

http://www.stat.si/publikacije/pub_popis_1948.asp

 

http://www.stat.si/publikacije/pub_popis_1953.asp

 

http://www.stat.si/publikacije/pub_popis_1961.asp

 

http://www.stat.si/publikacije/pub_popis_1971.asp

Za popis 1981 je uporabnikom na voljo publikacija Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v SR Sloveniji 31. 3. 1981 – Končni rezultati po občinah (Rezultati raziskovanj 282) ter Excelove datoteke s podatki po naseljih, prikazani po takrat veljavnih občinah (65 občin).

http://www.stat.si/publikacije/pub_popis_1981.asp

Za popis 1991 je uporabnikom na voljo dvojezična publikacija Popis prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih gospodarstev v Republiki Sloveniji v letu 1991 – Rezultati po občinah (Rezultati raziskovanj 617) ter Excelove datoteke s podatki po naseljih, prikazani po takrat veljavnih občinah (62 občin). Podatki iz Popisa 1991 so bili preračunani tudi na občine, veljavne ob Popisu 2002, in so tako preurejeni na voljo v podatkovnem portalu SI-STAT.

http://www.stat.si/publikacije/pub_popis_1991.asp

 
© Statistični urad Republike Slovenije. Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.