English version
Skip Navigation Links.
Census logo
Aktivnost

Podatke o aktivnosti za stanje 1. 1. 2011 smo v Sloveniji pripravili tudi v skladu z Uredbo (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o popisih prebivalstva in stanovanj (Uradni list Evropske unije L 218/14, 13. avgust 2008).


OBJAVE

Podatke objavljamo v podatkovnem portalu SI-STAT.

20.6.2012 Aktivnost, podrobni podatki, Slovenija, 1. januar 2011 - končni podatki
V podatkovni bazi SI-STAT že objavljene podatke registrskega popisa 2011 o statusu aktivnosti prebivalstva dopolnjujemo s podrobnejšimi podatki o zaposlenih.
21.2.2012 Aktivnost, podrobni podatki, Slovenija, 1. januar 2011 - končni podatki
V podatkovni bazi SI-STAT objavljamo podrobnejše podatke o statusu aktivnosti prebivalstva.
28.12.2011 Aktivnost, Slovenija, 1. januar 2011
Na posameznega zaposlenega prebivalca Slovenije pride 1,45 osebe, ki so brezposelne, delovno neaktivne ali mlajše od 15 let. Vsaka tretja ženska, stara 15 ali več let, je po statusu aktivnosti upokojenka.© Statistični urad Republike Slovenije. Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.