60. Prebivalstvo po pogovornem jeziku v gospodinjstvu (družini) in maternem jeziku, Slovenija, popis 2002
    En pogovorni jezik Dva pogovorna jezika  
Materni jezik Skupaj skupaj slovenski italijanski madžarski romski albanski bosanski hrvaški makedonski srbski srbsko-hrvaški drugi skupaj slovenski in slovenski in slovenski in slovenski in slovenski in slovenski in slovenski in druga Neznano
                              italijanski madžarski bosanski hrvaški srbski srbsko-hrvaški drugi jezika  
SKUPAJ 1964036 1822497 1789460 1488 3771 1630 2296 7091 3697 780 4286 4403 3595 88230 4484 3910 17341 15817 15704 16600 14131 243 53309
Slovenski 1723434 1704082 1701224 218 150 86 10 51 126 5 67 96 2049 16348 2647 1377 1098 2414 1542 1905 5337 28 3004
Italijanski 3762 2347 1155 1171 - - - - z - z - 18 1402 1322 z - 13 z z 18 42 13
Madžarski 7713 5101 1476 4 3578 3 - - 11 - 5 10 14 2602 4 2434 - 40 11 17 28 68 10
Romski 3834 1894 351 - - 1511 21 - - - z z z 1891 z z z 25 6 35 1819 - 49
Albanski 7177 3722 1422 - - z 2230 21 z 6 9 23 z 3392 z - 40 48 31 66 3197 z 63
Bosanski 31499 14874 7868 z z 5 8 6865 37 z z 78 6 16313 15 - 15939 145 16 113 81 4 312
Hrvaški 54079 41005 37520 40 22 z z 14 3262 z 8 48 84 12870 259 63 19 12088 48 188 162 43 204
Makedonski 4760 3107 2259 - - - z 15 17 751 22 37 z 1619 8 - 22 50 65 108 1366 - 34
Nemški 1628 1197 1001 4 - - - - z - z z 183 421 8 z z 16 z z 380 z 10
Srbski 31329 16978 12795 z - z z 18 38 z 3965 122 32 14234 37 4 24 165 13512 378 102 12 117
Srbsko-hrvaški 36265 21109 16892 z z z z 62 131 - 98 3887 33 14999 36 7 140 662 358 13673 116 7 157
Drugi 6240 4314 3006 37 z 7 7 20 26 z 36 34 1134 1873 117 12 26 106 82 83 1420 27 53
Neznano 52316 2767 2491 6 17 10 9 25 38 8 68 63 32 266 21 8 29 45 29 29 105 - 49283