1. Prebivalstvo, gospodinjstva, družine, stavbe in stanovanja, naselja, Slovenija, Popis 2002  
                             
  Prebivalstvo Gospodinjstva      Stanovanja
Naselje         Družine Stavbe s    povprečno
  skupaj moški ženske skupaj povprečna     stanovanji 1) skupaj na stavbo s
             velikost          stanovanji 1)
NOVA GORICA 35640 17497 18143 12702 2,8 10112 7651 13817 1,8
Ajševica 261 129 132 87 3,0 80 78 97 1,2
Banjšice 264 131 133 91 2,9 73 112 121 1,1
Bate 178 97 81 56 3,2 49 69 70 1,0
Branik 1000 490 510 322 3,1 291 302 361 1,2
Brdo 67 30 37 23 2,9 20 24 24 1,0
Budihni 44 22 22 z z 12 14 16 1,1
Bukovica 510 244 266 169 3,0 151 135 179 1,3
Čepovan 365 184 181 130 2,8 97 193 206 1,1
Dombrava 55 27 28 21 2,6 17 16 21 1,3
Dornberk 795 400 395 265 3,0 213 242 291 1,2
Draga 90 38 52 25 3,6 29 25 30 1,2
Gradišče nad Prvačino 476 216 260 117 2,9 95 108 133 1,2
Grgar 748 381 367 256 2,9 210 256 298 1,2
Grgarske Ravne 165 85 80 61 2,7 48 80 87 1,1
Kromberk 1820 915 905 601 3,0 535 482 642 1,3
Lazna z 3 z 5 z z 14 14 1,0
Loke 256 123 133 82 3,1 72 66 86 1,3
Lokovec 294 156 138 111 2,7 73 189 191 1,0
Lokve 122 60 62 48 2,5 33 95 101 1,1
Nemci 29 13 16 10 2,9 z z z z
Nova Gorica 13491 6489 7002 5168 2,6 3788 980 5412 5,5
Osek 342 172 170 120 2,9 99 105 126 1,2
Oševljek 187 95 92 59 3,2 55 47 63 1,3
Ozeljan 778 375 403 261 3,0 227 212 274 1,3
Potok pri Dornberku 133 67 66 39 3,4 35 43 45 1,1
Preserje 457 229 228 144 3,2 127 139 172 1,2
Pristava 361 192 169 119 3,0 102 118 148 1,3
Prvačina 1169 579 590 387 3,0 337 318 423 1,3
Ravnica 225 113 112 82 2,7 66 76 85 1,1
Renče 1857 921 936 629 3,0 541 539 684 1,3
Rožna Dolina 1091 541 550 374 2,9 327 274 397 1,5
Saksid 100 44 56 30 3,3 28 31 35 1,1
Solkan 3272 1587 1685 1226 2,7 953 836 1259 1,5
Spodnja Branica 115 54 61 31 3,7 32 32 35 1,1
Stara Gora 142 69 73 47 3,0 40 38 48 1,3
Steske 31 16 15 11 2,8 10 8 11 1,4
Šempas 1066 540 526 355 3,0 296 303 360 1,2
Šmaver z - z z z - z z z
Šmihel 266 136 130 90 3,0 75 78 100 1,3
Tabor 165 87 78 55 3,0 44 71 82 1,2
Trnovo 305 155 150 108 2,8 89 152 164 1,1
Vitovlje 502 251 251 165 3,0 146 153 184 1,2
Voglarji 113 54 59 44 2,6 36 53 58 1,1
Vogrsko 796 398 398 274 2,9 233 238 286 1,2
Volčja Draga 697 369 328 262 2,7 200 169 239 1,4
Zalošče 387 200 187 115 3,4 105 112 132 1,2
Podgozd 44 20 24 14 3,1 12 17 17 1,0
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.
Uporaba in objava podatkov dovoljena le z navedbo vira.
1) V tabeli so prikazane samo stavbe s stanovanji za stalno ali občasno bivanje. Stavbe, v katerih so samo stanovanja za opravljanje dejavnosti,
 skupinska stanovanja ali drugi naseljeni prostori, ki niso stanovanja, niso vključene.