OPOMBA: V podatkih je upoštevana statistična zaupnost.