8.5 Neprostovoljne začasne zaposlitve

Kazalnik »neprostovoljne začasne zaposlitve« je delež oseb (20–64 let), zaposlenih za določen čas, ki ne morejo najti dela za nedoločen čas, med vsemi delovno aktivnimi (20–64 let).

NAZIV KAZALNIKA

NEPROSTOVOLJNE ZAČASNE ZAPOSLITVE

POVEZAVA S CILJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA ZDRUŽENIH NARODOV

Cilj 8: Spodbujati trajnostno, vključujočo in vzdržno gospodarsko rast, polno in produktivno zaposlenost ter dostojno delo za vse

DEFINICIJA KAZALNIKA IN METODOLOŠKA POJASNILA

Kazalnik »neprostovoljne začasne zaposlitve« je delež oseb (20–64 let), zaposlenih za določen čas, ki ne morejo najti dela za nedoločen čas, med vsemi delovno aktivnimi (20–64 let). Kazalnik temelji na raziskovanju EU o delovni sili.

ENOTA

%

DIMENZIJE IN PODKATEGORIJE

Podatki omogočajo prikaz distribucij po: /

VIRI PODATKOV

Vir podatkov: Eurostat

Periodika objavljanja: letno

Okvirni datum objave: 6 mesecev po referenčnem letu

Obdobje opazovanja: prejšnje leto

Povezava na podatke: podatkovna baza Eurostat

Povezava na metodološka pojasnila: metapodatki Eurostat

KONTAKT

Statistični urad Republike Slovenije, T: (01) 241 64 04, E: info.stat@gov.si

ZADNJA POSODOBITEV METAPODATKOV

21. 12. 2018