8.4 Stopnja dolgotrajne brezposelnosti

Stopnja dolgotrajne brezposelnosti je delež oseb med celotnim aktivnim prebivalstvom, ki so dolgotrajno brezposelne (tj. najmanj 12 mesecev), izražen kot odstotek.

NAZIV KAZALNIKA

STOPNJA DOLGOTRAJNE BREZPOSELNOSTI

POVEZAVA S CILJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA ZDRUŽENIH NARODOV

Cilj 8. Spodbujati trajnostno, vključujočo in vzdržno gospodarsko rast, polno in produktivno zaposlenost ter dostojno delo za vse

DEFINICIJA KAZALNIKA IN METODOLOŠKA POJASNILA

Stopnja dolgotrajne brezposelnosti je delež oseb med celotnim aktivnim prebivalstvom, ki so dolgotrajno brezposelne (tj. najmanj 12 mesecev), izražen kot odstotek. Celotno aktivno prebivalstvo (delovna sila) sestavljajo vsi delovno aktivni in vsi brezposelni prebivalci skupaj. Trajanje brezposelnosti je opredeljeno kot trajanje iskanja zaposlitve ali kot obdobje od zadnje zaposlitve (če je to obdobje krajše od trajanja iskanja zaposlitve).

ENOTA

%

DIMENZIJE IN PODKATEGORIJE

Podatki omogočajo prikaz distribucij po: /

VIRI PODATKOV

Vir podatkov: SURS

Periodika objavljanja: četrtletno, letno

Okvirni datum objave: 2 meseca po referenčnem obdobju (četrtletni podatki), april (letni podatki)

Obdobje opazovanja: prejšnje četrtletje ali leto

Povezava na podatke: SI-STAT (1), SI-STAT (2)

Povezava na metodološka pojasnila: Vprašalniki, metodološka pojasnila, poročila o kakovosti (področje: Delo in brezposelnost; podpodročje: Zaposleni, samozaposleni in brezposelni)

KONTAKT

Statistični urad Republike Slovenije, T: (01) 241 64 04, E: info.stat@gov.si

ZADNJA POSODOBITEV METAPODATKOV

21. 12. 2018