8.3 Stopnja delovne aktivnosti

Stopnja delovne aktivnosti se izračuna tako, da se število delovno aktivnih oseb, starih 20–64 let, deli s celotnim prebivalstvom v isti starostni skupini.

NAZIV KAZALNIKA

STOPNJA DELOVNE AKTIVNOSTI

POVEZAVA S CILJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA ZDRUŽENIH NARODOV

Cilj 8. Spodbujati trajnostno, vključujočo in vzdržno gospodarsko rast, polno in produktivno zaposlenost ter dostojno delo za vse

DEFINICIJA KAZALNIKA IN METODOLOŠKA POJASNILA

Stopnja delovne aktivnosti se izračuna tako, da se število delovno aktivnih oseb, starih 20–64 let, deli s celotnim prebivalstvom v isti starostni skupini. Kazalnik temelji na raziskovanju EU o delovni sili. V to raziskovanje se zajemajo vsi prebivalci, ki živijo v zasebnih gospodinjstvih; prebivalci v skupinskih gospodinjstvih, kot so penzioni, študentski domovi in bolnišnice, se ne upoštevajo. Delovno aktivno prebivalstvo sestavljajo osebe, ki so v referenčnem tednu opravile najmanj eno uro kakršnegakoli dela za plačilo ali dobiček ali ki v referenčnem tednu niso delale, vendar so imele delovno mesto, na katerem so bile začasno odsotne.

Kazalnik je vodilni kazalnik strategije Evropa 2020 in kazalnik učinka za Strateški načrt 2016–2020, ki se nanaša na 10 prednostnih nalog Evropske komisije.

ENOTA

% oseb starih 20–64

DIMENZIJE IN PODKATEGORIJE

Podatki omogočajo prikaz distribucij po: spolu, starostnih skupinah, kohezijskih regijah

VIRI PODATKOV

Vir podatkov: SURS

Periodika objavljanja: četrtletno, letno

Okvirni datum objave: 2 meseca po referenčnem obdobju (četrtletni podatki), april (letni podatki)

Obdobje opazovanja: prejšnje četrtletje ali leto

Povezava na podatke: SI-STAT

Povezava na metodološka pojasnila: Vprašalniki, metodološka pojasnila, poročila o kakovosti (področje: Delo in brezposelnost; podpodročje: Zaposleni, samozaposleni in brezposelni)

KONTAKT

Statistični urad Republike Slovenije, T: (01) 241 64 04, E: info.stat@gov.si

ZADNJA POSODOBITEV METAPODATKOV

21. 12. 2018