8.2 Mladi, ki niso niti delovno aktivni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje

Kazalnik »mladi, ki niso niti delovno aktivni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje« prikazuje delež oseb, starih 15–24 let, ki niso vključeni niti v formalno ali neformalno izobraževanje niti niso delovno aktivni, med vsemi mladimi v starostni skupini 15–24 let.

NAZIV KAZALNIKA

MLADI, KI NISO DELOVNO AKTIVNI, NITI NISO VKLJUČENI V IZOBRAŽEVANJE ALI USPOSABLJANJE

POVEZAVA S CILJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA ZDRUŽENIH NARODOV

Cilj 8. Spodbujati trajnostno, vključujočo in vzdržno gospodarsko rast, polno in produktivno zaposlenost ter dostojno delo za vse

Kazalnik se lahko uporablja tudi za dopolnitev spremljanja cilja 4.

DEFINICIJA KAZALNIKA IN METODOLOŠKA POJASNILA

Kazalnik »mladi, ki niso niti delovno aktivni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje« prikazuje delež oseb, starih 15–24 let, ki niso vključeni niti v formalno ali neformalno izobraževanje niti niso delovno aktivni, med vsemi mladimi v starostni skupini 15–24 let.

ENOTA

% oseb starih 15–24

DIMENZIJE IN PODKATEGORIJE

Podatki omogočajo prikaz distribucij po: /

VIRI PODATKOV

Vir podatkov: SURS

Periodika objavljanja: letno

Okvirni datum objave: april

Obdobje opazovanja: prejšnje leto

Povezava na podatke: SI-STAT (1), SI-STAT (2)

Povezava na metodološka pojasnila: Vprašalniki, metodološka pojasnila, poročila o kakovosti (področje: Delo in brezposelnost; podpodročje: Zaposleni, samozaposleni in brezposelni)

KONTAKT

Statistični urad Republike Slovenije, T: (01) 241 64 04, E: info.stat@gov.si

ZADNJA POSODOBITEV METAPODATKOV

21. 12. 2018