8.1 Realna rast bruto domačega proizvoda na prebivalca

Stopnja rasti bruto domačega proizvoda je najbolj znano merilo ekonomske aktivnosti in se pogosto uporablja kot merilo sprememb v socio-ekonomski razvitosti države, vendar pa ne gre za popolno merilo blaginje.

NAZIV KAZALNIKA

REALNA RAST BRUTO DOMAČEGA PROIZVODA NA PREBIVALCA

POVEZAVA S CILJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA ZDRUŽENIH NARODOV

Cilj 8. Spodbujati trajnostno, vključujočo in vzdržno gospodarsko rast, polno in produktivno zaposlenost ter dostojno delo za vse

DEFINICIJA KAZALNIKA IN METODOLOŠKA POJASNILA

Rast bruto domačega proizvoda je najbolj znano merilo ekonomske aktivnosti in se pogosto uporablja kot merilo sprememb v socio-ekonomski razvitosti države, vendar pa ne gre za popolno merilo blaginje. BDP na primer ne vključuje neplačanega gospodinjskega dela, niti ne upošteva negativnih učinkov gospodarske aktivnosti, kot je degradacija okolja.

ENOTA

Index (prejšnje leto = 100)

DIMENZIJE IN PODKATEGORIJE

Podatki omogočajo prikaz distribucij po: /

VIRI PODATKOV

Vir podatkov: SURS

Periodika objavljanja: letno

Okvirni datum objave: avgust

Obdobje opazovanja: prejšnje leto

Povezava na podatke: SI-STAT

Povezava na metodološka pojasnila:
Vprašalniki, metodološka pojasnila, poročila o kakovosti (področje: Bruto domači proizvod in nacionalni računi; podpodročje: Bruto domači proizvod in gospodarska rast)

KONTAKT

Statistični urad Republike Slovenije, T: (01) 241 64 04, E: info.stat@gov.si

ZADNJA POSODOBITEV METAPODATKOV

21. 12. 2018