7.6 Energetska produktivnost

Kazalnik energetska produktivnost je razmerje med bruto domačim proizvodom in oskrbo z energijo in prikazuje, kolikšno gospodarsko proizvodnjo (ekonomsko produktivnost) omogoča določena količina energije.

NAZIV KAZALNIKA

Energetska produktivnost

POVEZAVA S CILJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA ZDRUŽENIH NARODOV

Cilj 7. Vsem zagotoviti dostop do cenovno sprejemljivih, zanesljivih, trajnostnih in sodobnih virov energije

Kazalnik se lahko uporablja tudi za dopolnitev spremljanja cilja 12.

DEFINICIJA KAZALNIKA IN METODOLOŠKA POJASNILA

Kazalnik energetska produktivnost je razmerje med bruto domačim proizvodom in oskrbo z energijo in prikazuje, kolikšno gospodarsko proizvodnjo (ekonomsko produktivnost) omogoča določena količina energije. Višja energetska produktivnost pomeni, da enota porabljene energije omogoči večjo gospodarsko proizvodnjo ali da se več naredi ob manjši porabi energije.

ENOTA

mio. EUR 2010/ktoe

DIMENZIJE IN PODKATEGORIJE

Podatki omogočajo prikaz distribucij po: /

VIRI PODATKOV

Vir podatkov: SURS

Periodika objavljanja: letno

Okvirni datum objave: april

Obdobje opazovanja: predprejšnje leto

Povezava na podatke: SI-STAT

Povezava na metodološka pojasnila: Vprašalniki, metodološka pojasnila, poročila o kakovosti (področje: Energetika; podpodročje: Proizvodnja in poraba energije)

KONTAKT

Statistični urad Republike Slovenije, T: (01) 241 64 04, E: info.stat@gov.si

ZADNJA POSODOBITEV METAPODATKOV

21. 12. 2018