7.4 Končna poraba energije v gospodinjstvih na prebivalca

Kazalnik meri skupno porabo energije v gospodinjstvih kot končnih uporabnikih.

NAZIV KAZALNIKA

KONČNA PORABA ENERGIJE V GOSPODINJSTVIH NA PREBIVALCA

POVEZAVA S CILJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA ZDRUŽENIH NARODOV

Cilj 7. Vsem zagotoviti dostop do cenovno sprejemljivih, zanesljivih, trajnostnih in sodobnih virov energije

DEFINICIJA KAZALNIKA IN METODOLOŠKA POJASNILA

Kazalnik meri skupno porabo energije v gospodinjstvih kot končnih uporabnikih. Zajete so različne vrste goriv in energije: trdna goriva, naftni derivati, plin, elektrika, toplota in obnovljivi viri.

ENOTA

kWh/prebivalca

DIMENZIJE IN PODKATEGORIJE

Podatki omogočajo prikaz distribucij po: energetskih virih

VIRI PODATKOV

Vir podatkov: SURS

Periodika objavljanja: letno

Okvirni datum objave: oktober

Obdobje opazovanja: prejšnje leto

Povezava na podatke: SI-STAT (1), SI-STAT (2)

Povezava na metodološka pojasnila: Vprašalniki, metodološka pojasnila, poročila o kakovosti (področje: Energetika; podpodročje: Proizvodnja in poraba energije)

KONTAKT

Statistični urad Republike Slovenije, T: (01) 241 64 04, E: info.stat@gov.si

ZADNJA POSODOBITEV METAPODATKOV

21. 12. 2018