7.3 Oskrba z energijo, poraba končne energije

Oskrba z energijo je količina energije, porabljene v državi.

Končna poraba energije je energija, porabljena pri končnih odjemalcih (gospodinjstva, industrija itd.).

NAZIV KAZALNIKA

PORABA PRIMARNE ENERGIJE (OSKRBA Z ENERGIJO), PORABA KONČNE ENERGIJE

POVEZAVA S CILJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA ZDRUŽENIH NARODOV

Cilj 7. Vsem zagotoviti dostop do cenovno sprejemljivih, zanesljivih, trajnostnih in sodobnih virov energije

Kazalnik se lahko uporablja tudi za dopolnitev spremljanja ciljev 12 in 13.

DEFINICIJA KAZALNIKA IN METODOLOŠKA POJASNILA

Oskrba z energijo je količina energije, porabljene v državi. Izračuna se takole: domača proizvodnja + uvoz – izvoz ± spremembe zalog – mednarodna pomorska skladišča.

Končna poraba energije je energija, porabljena pri končnih odjemalcih (gospodinjstva, industrija itd.).

Kazalnik je vodilni kazalnik strategije Evropa 2020 in kazalnik učinka za Strateški načrt 2016–2020, ki se nanaša na 10 prednostnih nalog Evropske komisije.

ENOTA

1.000 toe (tone ekvivalenta nafte)

DIMENZIJE IN PODKATEGORIJE

Podatki omogočajo prikaz distribucij po: energetskih virih in sektorjih porabe

VIRI PODATKOV

Vir podatkov: SURS

Periodika objavljanja: letno

Okvirni datum objave: oktober

Obdobje opazovanja: prejšnje leto

Povezava na podatke: SI-STAT

Povezava na metodološka pojasnila: Vprašalniki, metodološka pojasnila, poročila o kakovosti (področje: Energetika; podpodročje: Proizvodnja in poraba energije)

KONTAKT

Statistični urad Republike Slovenije, T: (01) 241 64 04, E: info.stat@gov.si

ZADNJA POSODOBITEV METAPODATKOV

21. 12. 2018