7.2 Delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi energije

Bruto končna poraba energije iz obnovljivih virov se izračuna kot vsota bruto končne porabe električne energije iz obnovljivih virov, bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov za ogrevanje in hlajenje ter končne porabe energije iz obnovljivih virov v prometu.

NAZIV KAZALNIKA

DELEŽ ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV V BRUTO KONČNI PORABI ENERGIJE

POVEZAVA S CILJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA ZDRUŽENIH NARODOV

Cilj 7. Vsem zagotoviti dostop do cenovno sprejemljivih, zanesljivih, trajnostnih in sodobnih virov energije

Kazalnik se lahko uporablja tudi za dopolnitev spremljanja ciljev 12 in 13.

DEFINICIJA KAZALNIKA IN METODOLOŠKA POJASNILA

Bruto končna poraba energije iz obnovljivih virov se izračuna kot vsota bruto končne porabe električne energije iz obnovljivih virov, bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov za ogrevanje in hlajenje ter končne porabe energije iz obnovljivih virov v prometu.

Kazalnik je vodilni kazalnik strategije Evropa 2020 in kazalnik učinka za Strateški načrt 2016–2020, ki se nanaša na 10 prednostnih nalog Evropske komisije.

ENOTA

%

DIMENZIJE IN PODKATEGORIJE

Podatki omogočajo prikaz distribucij po: posameznih podkazalnikih (ogrevanje in hlajenje, električna energija, promet)

VIRI PODATKOV

Vir podatkov: SURS

Periodika objavljanja: letno

Okvirni datum objave: december

Obdobje opazovanja: prejšnje leto

Povezava na podatke: SI-STAT

Povezava na metodološka pojasnila: Vprašalniki, metodološka pojasnila, poročila o kakovosti (področje: Energetika; podpodročje: Proizvodnja in poraba energije)

KONTAKT

Statistični urad Republike Slovenije, T: (01) 241 64 04, E: info.stat@gov.si

ZADNJA POSODOBITEV METAPODATKOV

21. 12. 2018