7.1 Delež gospodinjstev, ki si ne morejo privoščiti primerno ogrevanega stanovanja

Kazalnik se nanaša na delež gospodinjstev, ki si ne morejo privoščiti primerno ogrevanega stanovanja.

NAZIV KAZALNIKA

DELEŽ GOSPODINJSTEV, KI SI NE MOREJO PRIVOŠČITI PRIMERNO OGREVANEGA STANOVANJA

POVEZAVA S CILJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA ZDRUŽENIH NARODOV

Cilj 7. Vsem zagotoviti dostop do cenovno sprejemljivih, zanesljivih, trajnostnih in sodobnih virov energije

Kazalnik se lahko uporablja tudi za dopolnitev spremljanja cilja 1.

DEFINICIJA KAZALNIKA IN METODOLOŠKA POJASNILA

Kazalnik se nanaša na delež gospodinjstev, ki si ne morejo privoščiti primerno ogrevanega stanovanja.

ENOTA

% gospodinjstev

DIMENZIJE IN PODKATEGORIJE

Podatki omogočajo prikaz distribucij po: tipu gospodinjstva, stanovanjskem razmerju gospodinjstva, dohodkovnih kvintilih, kohezijskih regijah, statističnih regijah

VIRI PODATKOV

Vir podatkov: SURS

Periodika objavljanja: letno

Okvirni datum objave: julij

Obdobje opazovanja: prejšnje leto

Povezava na podatke: SI-STAT

Povezava na metodološka pojasnila:
Vprašalniki, metodološka pojasnila, poročila o kakovosti (področje: Kakovost življenja; podpodročje: Življenjski pogoji)

KONTAKT

Statistični urad Republike Slovenije, T: (01) 241 64 04, E: info.stat@gov.si

ZADNJA POSODOBITEV METAPODATKOV

21. 12. 2018