Cilj 5. Doseči enakost spolov ter krepiti vlogo vseh žensk in deklic

V EU kazalniki spremljajo in merijo predvsem napredek v zmanjševanju nasilja, povzročenega zaradi spola, in v krepitvi enakosti med spoloma v izobraževanju, zaposlovanju in vodenju.