3.4 Delež kadilcev (rednih in občasnih) med odraslimi

Kazalnik delež kadilcev med odraslimi opisuje število oseb, starih najmanj 15 let, ki so v anketi odgovorile, da kadijo cigarete vsak dan ali občasno.

NAZIV KAZALNIKA

DELEŽ KADILCEV (REDNIH IN OBČASNIH) MED ODRASLIMI

POVEZAVA S CILJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA ZDRUŽENIH NARODOV

Cilj 3. Poskrbeti za zdravo življenje in spodbujati splošno dobro počutje v vseh življenjskih obdobjih

DEFINICIJA KAZALNIKA IN METODOLOŠKA POJASNILA

Kazalnik delež kadilcev med odraslimi opisuje število oseb, starih najmanj 15 let, ki so v anketi odgovorile, da kadijo cigarete vsak dan ali občasno.

Kazalnik je razmerje med številom anketiranih oseb, ki so na vprašanje »Ali sedaj kadite?« odgovorile »Da, vsak dan« ali »Da, občasno«, in številom vseh oseb, ki so odgovorile na to anketno vprašanje, pomnoženo s 100.

Definicija kajenja se nanaša na osebe, ki kadijo vsak dan (redni kadilci), ki kadijo občasno (občasni kadilci), ki kadijo (redni kadilci in občasni kadilci) in ki ne kadijo. Kajenje elektronskih cigaret in mešanic tobaka z marihuano se ne upošteva.

Kadilci (redni kadilci in občasni kadilci) = število oseb, ki so odgovorile, da kadijo cigarete vsak dan ali občasno/število vseh oseb, ki so odgovorile na to vprašanje*100.000

ENOTA

% odraslega prebivalstva

DIMENZIJE IN PODKATEGORIJE

Podatki omogočajo prikaz distribucij po: spolu, starostnih skupinah, izobrazbi, statusu aktivnosti

VIRI PODATKOV

Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Periodika objavljanja: večletno

Okvirni datum objave: ni podatka

Obdobje opazovanja: ni podatka

Povezava na podatke: NIJZ podatkovni portal

Povezava na metodološka pojasnila: NIJZ metodološka pojasnila

KONTAKT

Nacionalni inštitut za javno zdravje, E: podatkovni.portal@nijz.si

ZADNJA POSODOBITEV METAPODATKOV

21. 12. 2018