3.3 Standardizirana stopnja umrljivosti zaradi samomora

Stopnja umrljivosti zaradi samomora opisuje umrljivost zaradi samomora na 100.000 prebivalcev v opazovanem koledarskem letu. Izračuna se starostna standardizirana stopnja, ki omogoča medsebojno primerjavo populacij z različno starostno strukturo prebivalcev.

NAZIV KAZALNIKA

STANDARDIZIRANA STOPNJA UMRLJIVOSTI ZARADI SAMOMORA

POVEZAVA S CILJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA ZDRUŽENIH NARODOV

Cilj 3. Poskrbeti za zdravo življenje in spodbujati splošno dobro počutje v vseh življenjskih obdobjih

DEFINICIJA KAZALNIKA IN METODOLOŠKA POJASNILA

Stopnja umrljivosti zaradi samomora opisuje umrljivost zaradi samomora na 100.000 prebivalcev v opazovanem koledarskem letu. Izračuna se starostna standardizirana stopnja, ki omogoča medsebojno primerjavo populacij z različno starostno strukturo prebivalcev.

Standardizirana stopnja umrljivosti zaradi samomora je razmerje med številom umrlih zaradi samomora v opazovanem koledarskem letu in številom prebivalcev sredi istega leta, pomnoženo s 100.000. V izračunu se upoštevajo naslednje kategorije bolezni po klasifikaciji MKB-10: X60-X84 in Y87.0.

Stopnja umrljivosti zaradi samomora = število umrlih zaradi samomora/število prebivalcev*100.000

ENOTA

stopnja na 100.000 prebivalcev

DIMENZIJE IN PODKATEGORIJE

Podatki omogočajo prikaz distribucij po: spolu

VIRI PODATKOV

Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Periodika objavljanja: letno

Okvirni datum objave: oktober

Obdobje opazovanja: prejšnje leto

Povezava na podatke: NIJZ podatkovni portal, Zdravje v občini 

Povezava na metodološka pojasnila: NIJZ metodološka pojasnila (1), NIJZ metodološka pojasnila (2), Zdravje v občini – opisi kazalnikov

KONTAKT

Nacionalni inštitut za javno zdravje, E: podatkovni.portal@nijz.si

ZADNJA POSODOBITEV METAPODATKOV

21. 12. 2018