3.2 Splošno zdravstveno stanje oseb

Splošno zdravstveno stanje oseb – ocena tega, kako človek dojema svoje zdravje na splošno, izražena z eno od navedenih kategorij (zelo dobro/dobro/srednje/slabo/zelo slabo).

NAZIV KAZALNIKA

SPLOŠNO ZDRAVSTVENO STANJE OSEB

POVEZAVA S CILJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA ZDRUŽENIH NARODOV

Cilj 3. Poskrbeti za zdravo življenje in spodbujati splošno dobro počutje v vseh življenjskih obdobjih

DEFINICIJA KAZALNIKA IN METODOLOŠKA POJASNILA

Splošno zdravstveno stanje oseb – ocena tega, kako človek dojema svoje zdravje na splošno, izražena z eno od navedenih kategorij (zelo dobro/dobro/srednje/slabo/zelo slabo).

Oseba oceni svoje splošno zdravstveno stanje v času anketiranja. Vprašanje je mnenjsko. Pričakuje se, da v odgovoru ne upošteva morebitnih trenutnih zdravstvenih težav. Svojega splošnega zdravja ne primerja z osebami, ki so enake starosti, ali s preteklim ali prihodnjim stanjem. Gre za splošno zdravstveno stanje, kar pomeni, da ocena zajema fizično, socialno in čustveno stanje osebe.

ENOTA

%

DIMENZIJE IN PODKATEGORIJE

Podatki omogočajo prikaz distribucij po: spolu, starostu, dohodkovnih kvintilih, trenutnem statusu aktivnosti

VIRI PODATKOV

Vir podatkov: SURS

Periodika objavljanja: letno

Okvirni datum objave: julij

Obdobje opazovanja: prejšnje leto

Povezava na podatke: SI-STAT

Povezava na metodološka pojasnila: Vprašalniki, metodološka pojasnila, poročila o kakovosti (področje: Kakovost življenja; podpodročje: Življenjski pogoji)

KONTAKT

Statistični urad Republike Slovenije, T: (01) 241 64 04, E: info.stat@gov.si

ZADNJA POSODOBITEV METAPODATKOV

21. 12. 2018