3.1 Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu

Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu je povprečno število let življenja, ki ga posamezna oseba lahko pričakuje ob rojstvu, če predpostavljamo, da se umrljivost po starosti od leta opazovanja dalje ne bo spremenila.

Od leta 2007 se za izračun tega kazalnika uporablja spremenjena metodologija. Uporablja se metoda delnih verjetnosti smrti, ki temelji na podatkih iz samo enega koledarskega leta.

NAZIV KAZALNIKA

PRIČAKOVANO TRAJANJE ŽIVLJENJA OB ROJSTVU

POVEZAVA S CILJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA ZDRUŽENIH NARODOV

Cilj 3. Poskrbeti za zdravo življenje in spodbujati splošno dobro počutje v vseh življenjskih obdobjih

DEFINICIJA KAZALNIKA IN METODOLOŠKA POJASNILA

Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu je povprečno število let življenja, ki ga posamezna oseba lahko pričakuje ob rojstvu, če predpostavljamo, da se umrljivost po starosti od leta opazovanja dalje ne bo spremenila.

Od leta 2007 se za izračun tega kazalnika uporablja spremenjena metodologija. Uporablja se metoda delnih verjetnosti smrti, ki temelji na podatkih iz samo enega koledarskega leta.

ENOTA

leta

DIMENZIJE IN PODKATEGORIJE

Podatki omogočajo prikaz distribucij po: spolu, statističnih regijah

VIRI PODATKOV

Vir podatkov: SURS

Periodika objavljanja: letno

Okvirni datum objave: oktober

Obdobje opazovanja: prejšnje leto

Povezava na podatke: SI-STAT

Povezava na metodološka pojasnila: Vprašalniki, metodološka pojasnila, poročila o kakovosti (področje: Prebivalstvo; podpodročje: Rojeni in umrli)

KONTAKT

Statistični urad Republike Slovenije, T: (01) 241 64 04, E: info.stat@gov.si

ZADNJA POSODOBITEV METAPODATKOV

21. 12. 2018