Cilj 2. Odpraviti lakoto, zagotoviti prehransko varnost in boljšo prehrano ter spodbujati trajnostno kmetijstvo

V EU kazalniki spremljajo in merijo predvsem napredek v boju proti podhranjenosti, v pospeševanju trajnostne kmetijske proizvodnje in v zmanjševanju negativnih vplivov kmetijske proizvodnje.