Cilj 11. Poskrbeti za odprta, varna, vzdržljiva in trajnostna mesta in naselja

V EU kazalniki spremljajo in merijo predvsem napredek v bogatitvi kakovosti življenja v mestih in skupnostih, napredek v spodbujanju trajnostnega prometa in v blaženju škodljivih vplivov na okolje.