Cilj 1. Odpraviti vse oblike revščine povsod po svetu

V EU kazalniki spremljajo in merijo predvsem napredek v zmanjševanju večdimenzionalne revščine in v zagotavljanju razmer, v katerih bodo državljani EU lahko izpolnjevali osnovne potrebe.