Excel    PDF
Izvorna kategorija Izvorni deskriptor Ciljna kategorija Ciljni deskriptor
A$01.110 Pridelovanje žit in drugih poljščin A01.110 Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic
A$01.110 Pridelovanje žit in drugih poljščin A01.120 Pridelovanje riža
A$01.110 Pridelovanje žit in drugih poljščin A01.130 Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic
A$01.110 Pridelovanje žit in drugih poljščin A01.140 Pridelovanje sladkornega trsa
A$01.110 Pridelovanje žit in drugih poljščin A01.150 Pridelovanje tobaka
A$01.110 Pridelovanje žit in drugih poljščin A01.160 Pridelovanje rastlin za vlakna
A$01.110 Pridelovanje žit in drugih poljščin A01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
A$01.110 Pridelovanje žit in drugih poljščin A01.260 Pridelovanje oljnih sadežev
A$01.110 Pridelovanje žit in drugih poljščin A01.280 Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin
A$01.110 Pridelovanje žit in drugih poljščin A01.290 Gojenje drugih trajnih nasadov
A$01.110 Pridelovanje žit in drugih poljščin A01.630 Priprava pridelkov
A$01.110 Pridelovanje žit in drugih poljščin A01.640 Obdelava semen
A$01.120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik A01.110 Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic
A$01.120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik A01.130 Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic
A$01.120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik A01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
A$01.120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik A01.250 Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
A$01.120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik A01.280 Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin
A$01.120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik A01.300 Razmnoževanje rastlin
A$01.120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik A01.640 Obdelava semen
A$01.120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik A02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
A$01.120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik A02.300 Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa
A$01.131 Vinogradništvo A01.210 Vinogradništvo
A$01.131 Vinogradništvo C11.020 Proizvodnja vina iz grozdja
A$01.132 Sadjarstvo A01.220 Gojenje tropskega in subtropskega sadja
A$01.132 Sadjarstvo A01.230 Gojenje citrusov
A$01.132 Sadjarstvo A01.240 Gojenje pečkatega in koščičastega sadja
A$01.132 Sadjarstvo A01.250 Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
A$01.132 Sadjarstvo A01.260 Pridelovanje oljnih sadežev
A$01.132 Sadjarstvo A01.270 Gojenje rastlin za izdelavo napitkov
A$01.132 Sadjarstvo A01.280 Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin
A$01.132 Sadjarstvo A01.630 Priprava pridelkov
A$01.132 Sadjarstvo A01.640 Obdelava semen
A$01.132 Sadjarstvo A02.300 Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa
A$01.132 Sadjarstvo C10.410 Proizvodnja olja in maščob
A$01.210 Reja govedi A01.410 Prireja mleka
A$01.210 Reja govedi A01.420 Druga govedoreja
A$01.220 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov A01.430 Konjereja
A$01.220 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov A01.450 Reja drobnice
A$01.220 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov A01.490 Reja drugih živali
A$01.230 Reja prašičev A01.460 Prašičereja
A$01.240 Reja perutnine A01.470 Reja perutnine
A$01.250 Reja drugih živali A01.440 Reja kamel
A$01.250 Reja drugih živali A01.490 Reja drugih živali
A$01.250 Reja drugih živali A03.220 Gojenje sladkovodnih organizmov
A$01.300 Mešano kmetijstvo A01.500 Mešano kmetijstvo
A$01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin N81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
A$01.412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo A01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo
A$01.412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo A01.630 Priprava pridelkov
A$01.412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo A01.640 Obdelava semen
A$01.412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo C10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
A$01.420 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih storitev A01.620 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
A$01.500 Lov in lovske storitve A01.700 Lovstvo
A$01.500 Lov in lovske storitve S94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
A$02.010 Gozdarstvo A01.290 Gojenje drugih trajnih nasadov
A$02.010 Gozdarstvo A02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
A$02.010 Gozdarstvo A02.200 Sečnja
A$02.010 Gozdarstvo A02.300 Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa
A$02.010 Gozdarstvo C16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
A$02.020 Gozdarske storitve A02.400 Storitve za gozdarstvo
B$05.010 Ribolov A03.110 Morsko ribištvo
B$05.010 Ribolov A03.120 Sladkovodno ribištvo
B$05.010 Ribolov M70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
B$05.020 Ribogojstvo A03.210 Gojenje morskih organizmov
B$05.020 Ribogojstvo A03.220 Gojenje sladkovodnih organizmov
CA10.100 Pridobivanje črnega premoga B05.100 Pridobivanje črnega premoga
CA10.100 Pridobivanje črnega premoga B09.900 Storitve za drugo rudarjenje
CA10.100 Pridobivanje črnega premoga C19.200 Proizvodnja naftnih derivatov
CA10.200 Pridobivanje rjavega premoga in lignita B05.200 Pridobivanje rjavega premoga in lignita
CA10.200 Pridobivanje rjavega premoga in lignita B09.900 Storitve za drugo rudarjenje
CA10.200 Pridobivanje rjavega premoga in lignita C19.200 Proizvodnja naftnih derivatov
CA10.300 Pridobivanje šote B08.920 Pridobivanje šote
CA10.300 Pridobivanje šote B09.900 Storitve za drugo rudarjenje
CA10.300 Pridobivanje šote C19.200 Proizvodnja naftnih derivatov
CA11.100 Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina B06.100 Pridobivanje surove nafte
CA11.100 Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina B06.200 Pridobivanje zemeljskega plina
CA11.100 Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina B09.100 Storitve za pridobivanje nafte in zemeljskega plina
CA11.100 Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina H52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
CA11.100 Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina H52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu
CA11.200 Storitve v zvezi s pridobivanjem surove nafte in zemeljskega plina, brez iskanja nahajališč B09.100 Storitve za pridobivanje nafte in zemeljskega plina
CA12.000 Pridobivanje uranovih in torijevih rud B07.210 Pridobivanje uranove in torijeve rude
CA12.000 Pridobivanje uranovih in torijevih rud B09.900 Storitve za drugo rudarjenje
CB13.100 Pridobivanje železove rude B07.100 Pridobivanje železove rude
CB13.100 Pridobivanje železove rude B09.900 Storitve za drugo rudarjenje
CB13.200 Pridobivanje rud neželeznih kovin, razen uranove in torijeve rude B07.290 Pridobivanje rud drugih neželeznih kovin
CB13.200 Pridobivanje rud neželeznih kovin, razen uranove in torijeve rude B09.900 Storitve za drugo rudarjenje
CB14.110 Pridobivanje okrasnega in gradbenega kamna B08.110 Pridobivanje kamna
CB14.110 Pridobivanje okrasnega in gradbenega kamna B09.900 Storitve za drugo rudarjenje
CB14.120 Pridobivanje apnenca, sadre in krede B08.110 Pridobivanje kamna
CB14.120 Pridobivanje apnenca, sadre in krede B09.900 Storitve za drugo rudarjenje
CB14.130 Pridobivanje skrilavcev B08.110 Pridobivanje kamna
CB14.130 Pridobivanje skrilavcev B09.900 Storitve za drugo rudarjenje
CB14.210 Pridobivanje gramoza in peska B08.120 Pridobivanje gramoza, peska, gline
CB14.210 Pridobivanje gramoza in peska B09.900 Storitve za drugo rudarjenje
CB14.220 Pridobivanje gline in kaolina B08.120 Pridobivanje gramoza, peska, gline
CB14.220 Pridobivanje gline in kaolina B09.900 Storitve za drugo rudarjenje
CB14.300 Pridobivanje mineralov za kemijsko proizvodnjo in proizvodnjo mineralnih gnojil B08.910 Pridobivanje mineralov za kemikalije in gnojila
CB14.300 Pridobivanje mineralov za kemijsko proizvodnjo in proizvodnjo mineralnih gnojil B09.900 Storitve za drugo rudarjenje
CB14.400 Pridobivanje soli B08.930 Pridobivanje soli
CB14.400 Pridobivanje soli B09.900 Storitve za drugo rudarjenje
CB14.400 Pridobivanje soli C10.840 Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov
CB14.500 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin B08.990 Drugo pridobivanje rudnin in kamnin
CB14.500 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin B09.900 Storitve za drugo rudarjenje
DA15.110 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega C10.110 Proizvodnja mesa, razen perutninskega
DA15.120 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa C10.110 Proizvodnja mesa, razen perutninskega
DA15.120 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa C10.120 Proizvodnja perutninskega mesa
DA15.130 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa C10.130 Proizvodnja mesnih izdelkov
DA15.130 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa C10.850 Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov
DA15.130 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa C10.890 Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih
DA15.200 Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov C10.200 Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev
DA15.200 Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov C10.850 Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov
DA15.310 Predelava in konzerviranje krompirja C10.310 Predelava in konzerviranje krompirja
DA15.320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov C10.320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
DA15.330 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave C10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
DA15.330 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave C10.850 Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov
DA15.410 Proizvodnja surovega olja in maščob C10.410 Proizvodnja olja in maščob
DA15.420 Proizvodnja rafiniranega olja in maščob C10.410 Proizvodnja olja in maščob
DA15.430 Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob C10.420 Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob
DA15.510 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov C10.510 Mlekarstvo in sirarstvo
DA15.520 Proizvodnja sladoleda C10.520 Proizvodnja sladoleda
DA15.610 Mlinarstvo C10.610 Mlinarstvo
DA15.620 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov C10.620 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov
DA15.620 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov C10.890 Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih
DA15.710 Proizvodnja krmil C10.910 Proizvodnja krmil
DA15.720 Proizvodnja hrane za hišne živali C10.920 Proizvodnja hrane za hišne živali
DA15.810 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic C10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
DA15.810 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic C10.850 Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov
DA15.810 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic C10.890 Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih
DA15.820 Proizvodnja prepečenca in piškotov, proizvodnja trajnega peciva in slaščic C10.720 Proizvodnja prepečenca in piškotov, proizvodnja trajnega peciva in slaščic
DA15.830 Proizvodnja sladkorja C10.810 Proizvodnja sladkorja
DA15.840 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov C10.820 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov
DA15.850 Proizvodnja testenin C10.730 Proizvodnja testenin
DA15.850 Proizvodnja testenin C10.850 Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov
DA15.860 Predelava čaja in kave C10.830 Predelava čaja in kave
DA15.870 Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih dodatkov C10.840 Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov
DA15.880 Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane C10.860 Proizvodnja homogeniziranih in dietetičnih živil
DA15.890 Proizvodnja drugih živil, d. n. C10.890 Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih
DA15.910 Proizvodnja žganih pijač C11.010 Proizvodnja žganih pijač
DA15.920 Proizvodnja etilnega alkohola C11.010 Proizvodnja žganih pijač
DA15.920 Proizvodnja etilnega alkohola C20.140 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij
DA15.930 Proizvodnja vina iz grozdja C11.020 Proizvodnja vina iz grozdja
DA15.940 Proizvodnja drugih fermentiranih pijač in sadnih vin C11.030 Proizvodnja sadnih vin in podobnih fermentiranih pijač
DA15.950 Proizvodnja aromatiziranih vin iz svežega grozdja C11.040 Proizvodnja aromatiziranih vin iz grozdja
DA15.960 Proizvodnja piva C11.050 Proizvodnja piva
DA15.970 Proizvodnja slada C11.060 Proizvodnja slada
DA15.980 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač C11.070 Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod
DA16.000 Proizvodnja tobačnih izdelkov C12.000 Proizvodnja tobačnih izdelkov
DB17.100 Priprava in predenje tekstilnih vlaken C13.100 Priprava in predenje tekstilnih vlaken
DB17.200 Tkanje tekstilij C13.200 Tkanje tekstilij
DB17.300 Plemenitenje tekstilij C13.300 Dodelava tekstilij
DB17.400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil C13.920 Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačil
DB17.400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil C32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
DB17.400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil C33.190 Popravila drugih naprav
DB17.400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil S95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov
DB17.510 Proizvodnja preprog in talnih oblog C13.930 Proizvodnja preprog
DB17.520 Proizvodnja vrvi, vrvic in mrež C13.940 Proizvodnja vrvi, vrvic in mrež
DB17.520 Proizvodnja vrvi, vrvic in mrež C33.190 Popravila drugih naprav
DB17.530 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil C13.950 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil
DB17.540 Proizvodnja drugih tekstilij, d. n. C13.960 Proizvodnja tehničnega in industrijskega tekstila
DB17.540 Proizvodnja drugih tekstilij, d. n. C13.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij
DB17.540 Proizvodnja drugih tekstilij, d. n. C17.220 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja
DB17.600 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov C13.910 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov
DB17.710 Proizvodnja nogavic C14.190 Proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter dodatkov
DB17.710 Proizvodnja nogavic C14.310 Proizvodnja nogavic
DB17.720 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil C14.390 Proizvodnja drugih pletenih in kvačkanih oblačil
DB18.100 Proizvodnja usnjenih oblačil C14.110 Proizvodnja usnjenih oblačil
DB18.100 Proizvodnja usnjenih oblačil C32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
DB18.210 Proizvodnja delovnih oblačil C14.120 Proizvodnja delovnih oblačil
DB18.220 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil C14.130 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil
DB18.230 Proizvodnja spodnjega perila C14.140 Proizvodnja spodnjega perila
DB18.240 Proizvodnja športnih in drugih oblačil, pokrival ter dodatkov C14.190 Proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter dodatkov
DB18.240 Proizvodnja športnih in drugih oblačil, pokrival ter dodatkov C32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
DB18.300 Strojenje in dodelava krzna, proizvodnja krznenih izdelkov C13.200 Tkanje tekstilij
DB18.300 Strojenje in dodelava krzna, proizvodnja krznenih izdelkov C13.910 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov
DB18.300 Strojenje in dodelava krzna, proizvodnja krznenih izdelkov C14.200 Proizvodnja krznenih izdelkov
DB18.300 Strojenje in dodelava krzna, proizvodnja krznenih izdelkov C15.110 Strojenje in dodelava usnja in krzna
DC19.100 Strojenje in dodelava usnja C15.110 Strojenje in dodelava usnja in krzna
DC19.200 Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov C15.120 Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov
DC19.200 Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov C32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
DC19.300 Proizvodnja obutve C15.200 Proizvodnja obutve
DC19.300 Proizvodnja obutve C16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
DC19.300 Proizvodnja obutve C22.190 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume
DC19.300 Proizvodnja obutve C22.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
DD20.100 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa C16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
DD20.200 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč C16.210 Proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesa
DD20.300 Stavbno mizarstvo C16.220 Proizvodnja sestavljenega parketa
DD20.300 Stavbno mizarstvo C16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo
DD20.400 Proizvodnja lesene embalaže C16.240 Proizvodnja lesene embalaže
DD20.400 Proizvodnja lesene embalaže C33.190 Popravila drugih naprav
DD20.510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa C16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
DD20.510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa C32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
DD20.510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa C33.190 Popravila drugih naprav
DD20.520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja C16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
DD20.520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja C32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
DE21.110 Proizvodnja vlaknin C17.110 Proizvodnja vlaknin
DE21.120 Proizvodnja papirja in kartona C17.120 Proizvodnja papirja in kartona
DE21.210 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže C17.210 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže
DE21.220 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja C17.220 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja
DE21.220 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja C18.120 Drugo tiskanje
DE21.230 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja C17.230 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja
DE21.240 Proizvodnja tapet C17.240 Proizvodnja tapet
DE21.250 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona C17.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
DE21.250 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona C18.120 Drugo tiskanje
DE22.110 Izdajanje knjig C32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
DE22.110 Izdajanje knjig J58.110 Izdajanje knjig
DE22.110 Izdajanje knjig J58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev
DE22.120 Izdajanje časopisov J58.130 Izdajanje časopisov
DE22.130 Izdajanje revij in periodike J58.140 Izdajanje revij in druge periodike
DE22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
DE22.150 Drugo založništvo J58.190 Drugo založništvo
DE22.210 Tiskanje časopisov C18.110 Tiskanje časopisov
DE22.220 Drugo tiskarstvo C17.230 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja
DE22.220 Drugo tiskarstvo C18.120 Drugo tiskanje
DE22.220 Drugo tiskarstvo J58.190 Drugo založništvo
DE22.230 Knjigoveštvo C18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
DE22.240 Priprava za tisk C18.130 Priprava za tisk in objavo
DE22.250 Druge dejavnosti, povezane s tiskarstvom C18.130 Priprava za tisk in objavo
DE22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov C18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
DE22.320 Razmnoževanje video zapisov C18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
DE22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov C18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
DF23.100 Proizvodnja koksa C19.100 Proizvodnja koksa
DF23.200 Proizvodnja naftnih derivatov C19.200 Proizvodnja naftnih derivatov
DF23.300 Proizvodnja jedrskega goriva C20.130 Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij
DF23.300 Proizvodnja jedrskega goriva C21.200 Proizvodnja farmacevtskih preparatov
DF23.300 Proizvodnja jedrskega goriva C24.460 Proizvodnja jedrskega goriva
DG24.110 Proizvodnja tehničnih plinov C20.110 Proizvodnja tehničnih plinov
DG24.120 Proizvodnja barvil in pigmentov C20.120 Proizvodnja barvil in pigmentov
DG24.130 Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij C20.130 Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij
DG24.140 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij C19.100 Proizvodnja koksa
DG24.140 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij C20.140 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij
DG24.150 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin C20.150 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin
DG24.160 Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki C20.160 Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki
DG24.170 Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni obliki C20.170 Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni obliki
DG24.200 Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov C20.200 Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov
DG24.300 Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov C20.300 Proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov
DG24.410 Proizvodnja farmacevtskih surovin C21.100 Proizvodnja farmacevtskih surovin
DG24.420 Proizvodnja farmacevtskih preparatov C21.200 Proizvodnja farmacevtskih preparatov
DG24.420 Proizvodnja farmacevtskih preparatov C32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
DG24.510 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev C20.410 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev
DG24.510 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev C20.420 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev
DG24.520 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev C20.420 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev
DG24.610 Proizvodnja razstreliv C20.510 Proizvodnja razstreliv
DG24.620 Proizvodnja sredstev za lepljenje C20.520 Proizvodnja sredstev za lepljenje
DG24.620 Proizvodnja sredstev za lepljenje C20.590 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov
DG24.630 Proizvodnja eteričnih olj C20.530 Proizvodnja eteričnih olj
DG24.640 Proizvodnja fotografskih kemikalij C20.590 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov
DG24.650 Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa C26.800 Proizvodnja magnetnih in optičnih nosilcev zapisa
DG24.660 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov C20.590 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov
DG24.660 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov C26.110 Proizvodnja elektronskih komponent
DG24.700 Proizvodnja umetnih vlaken C20.600 Proizvodnja umetnih vlaken
DH25.110 Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila C22.110 Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in zračnic za vozila
DH25.120 Obnavljanje in protektiranje gum za vozila C22.110 Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in zračnic za vozila
DH25.130 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume C22.190 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume
DH25.130 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume C32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
DH25.130 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume C32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
DH25.130 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume C33.190 Popravila drugih naprav
DH25.210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas C22.210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas
DH25.210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas C33.190 Popravila drugih naprav
DH25.210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
DH25.220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas C22.220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas
DH25.230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo C22.230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo
DH25.230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo C27.330 Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje
DH25.240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas C22.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
DH25.240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas C27.330 Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje
DH25.240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas C32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
DH25.240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas C33.190 Popravila drugih naprav
DI26.110 Proizvodnja ravnega stekla C23.110 Proizvodnja ravnega stekla
DI26.120 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla C23.120 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla
DI26.130 Proizvodnja votlega stekla C23.130 Proizvodnja votlega stekla
DI26.140 Proizvodnja steklenih vlaken C23.140 Proizvodnja steklenih vlaken
DI26.150 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov C23.190 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov
DI26.150 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov C33.190 Popravila drugih naprav
DI26.150 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
DI26.210 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike C23.410 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike
DI26.220 Proizvodnja sanitarne keramike C23.420 Proizvodnja sanitarne keramike
DI26.230 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike C23.430 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike
DI26.240 Proizvodnja druge tehnične keramike C23.440 Proizvodnja druge tehnične keramike
DI26.250 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov C23.490 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov
DI26.260 Proizvodnja ognjevzdržne keramike C23.200 Proizvodnja ognjevzdržne keramike
DI26.300 Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic C23.310 Proizvodnja keramičnih ploščic in oblog
DI26.400 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo C23.320 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih gradbenih izdelkov iz žgane gline
DI26.400 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo C33.190 Popravila drugih naprav
DI26.400 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
DI26.510 Proizvodnja cementa C23.510 Proizvodnja cementa
DI26.520 Proizvodnja apna C23.520 Proizvodnja apna in mavca
DI26.530 Proizvodnja mavca C23.520 Proizvodnja apna in mavca
DI26.610 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo C23.610 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo
DI26.620 Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo C23.620 Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo
DI26.630 Proizvodnja sveže betonske mešanice C23.630 Proizvodnja sveže betonske mešanice
DI26.640 Proizvodnja malte C23.640 Proizvodnja malte
DI26.650 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa C23.650 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa
DI26.660 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca C23.690 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca
DI26.700 Obdelava naravnega kamna C23.700 Obdelava naravnega kamna
DI26.810 Proizvodnja brusilnih sredstev C23.910 Proizvodnja brusilnih sredstev
DI26.810 Proizvodnja brusilnih sredstev C33.190 Popravila drugih naprav
DI26.810 Proizvodnja brusilnih sredstev C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
DI26.820 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov C23.990 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov
DJ27.100 Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin C24.100 Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin
DJ27.210 Proizvodnja litoželeznih cevi C24.510 Litje železa
DJ27.220 Proizvodnja jeklenih cevi C24.200 Proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fitingov
DJ27.310 Hladno vlečenje C24.310 Hladno vlečenje profilov
DJ27.320 Hladno valjanje ozkega traku C24.320 Hladno valjanje traku
DJ27.330 Hladno profiliranje C24.330 Hladno oblikovanje profilov in pregibanje
DJ27.340 Vlečenje žice C24.340 Hladno vlečenje žice
DJ27.410 Proizvodnja plemenitih kovin C24.410 Proizvodnja plemenitih kovin
DJ27.420 Proizvodnja aluminija C24.420 Proizvodnja aluminija
DJ27.430 Proizvodnja svinca, cinka in kositra C24.430 Proizvodnja svinca, cinka in kositra
DJ27.440 Proizvodnja bakra C24.440 Proizvodnja bakra
DJ27.450 Proizvodnja drugih neželeznih kovin C24.450 Proizvodnja drugih neželeznih kovin
DJ27.510 Litje železa C24.510 Litje železa
DJ27.520 Litje jekla C24.520 Litje jekla
DJ27.530 Litje lahkih kovin C24.530 Litje lahkih kovin
DJ27.540 Litje drugih neželeznih kovin C24.540 Litje drugih neželeznih kovin
DJ28.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov C24.330 Hladno oblikovanje profilov in pregibanje
DJ28.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov C25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
DJ28.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov C33.110 Popravila kovinskih izdelkov
DJ28.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
DJ28.120 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva C25.120 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva
DJ28.210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev C25.290 Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistern
DJ28.210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev C33.110 Popravila kovinskih izdelkov
DJ28.210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
DJ28.220 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje C25.210 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje
DJ28.220 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje C33.110 Popravila kovinskih izdelkov
DJ28.220 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
DJ28.300 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje C25.300 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje
DJ28.300 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje C33.110 Popravila kovinskih izdelkov
DJ28.300 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
DJ28.400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija C25.500 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija
DJ28.511 Prekrivanje kovin s kovino C25.611 Prekrivanje kovin s kovino
DJ28.512 Druga površinska in toplotna obdelava kovin C25.619 Druga površinska in toplotna obdelava kovin
DJ28.520 Splošna mehanična dela C25.620 Mehanska obdelava kovin
DJ28.520 Splošna mehanična dela C33.120 Popravila strojev in naprav
DJ28.610 Proizvodnja rezilnega orodja C25.710 Proizvodnja rezil in jedilnega pribora
DJ28.610 Proizvodnja rezilnega orodja C33.110 Popravila kovinskih izdelkov
DJ28.621 Proizvodnja ročnega orodja C25.731 Proizvodnja ročnega orodja
DJ28.621 Proizvodnja ročnega orodja C33.110 Popravila kovinskih izdelkov
DJ28.622 Proizvodnja orodja za stroje C25.732 Proizvodnja orodja za stroje
DJ28.622 Proizvodnja orodja za stroje C28.410 Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin
DJ28.622 Proizvodnja orodja za stroje C28.490 Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
DJ28.622 Proizvodnja orodja za stroje C28.920 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev
DJ28.630 Proizvodnja ključavnic, okovja C25.720 Proizvodnja ključavnic, okovja
DJ28.630 Proizvodnja ključavnic, okovja C33.110 Popravila kovinskih izdelkov
DJ28.630 Proizvodnja ključavnic, okovja C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
DJ28.710 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod C25.910 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod
DJ28.710 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod C33.110 Popravila kovinskih izdelkov
DJ28.710 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
DJ28.720 Proizvodnja lahke kovinske embalaže C25.920 Proizvodnja lahke kovinske embalaže
DJ28.730 Proizvodnja izdelkov iz žice C25.930 Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti
DJ28.740 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti C25.930 Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti
DJ28.740 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti C25.940 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi
DJ28.750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d. n. C25.710 Proizvodnja rezil in jedilnega pribora
DJ28.750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d. n. C25.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov
DJ28.750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d. n. C32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
DJ28.750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d. n. C33.110 Popravila kovinskih izdelkov
DJ28.750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d. n. C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
DK29.110 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila C28.110 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila
DK29.110 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila C33.120 Popravila strojev in naprav
DK29.110 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
DK29.120 Proizvodnja črpalk in kompresorjev C28.110 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila
DK29.120 Proizvodnja črpalk in kompresorjev C28.120 Proizvodnja naprav za fluidno tehniko
DK29.120 Proizvodnja črpalk in kompresorjev C28.130 Proizvodnja črpalk in kompresorjev
DK29.120 Proizvodnja črpalk in kompresorjev C33.120 Popravila strojev in naprav
DK29.120 Proizvodnja črpalk in kompresorjev C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
DK29.130 Proizvodnja pip in ventilov C28.120 Proizvodnja naprav za fluidno tehniko
DK29.130 Proizvodnja pip in ventilov C28.140 Proizvodnja pip in ventilov
DK29.130 Proizvodnja pip in ventilov C33.120 Popravila strojev in naprav
DK29.130 Proizvodnja pip in ventilov C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
DK29.140 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije C28.150 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije
DK29.140 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije C33.120 Popravila strojev in naprav
DK29.140 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
DK29.210 Proizvodnja peči in gorilnikov C28.210 Proizvodnja peči in gorilnikov
DK29.210 Proizvodnja peči in gorilnikov C33.120 Popravila strojev in naprav
DK29.210 Proizvodnja peči in gorilnikov C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
DK29.220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav C28.220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav
DK29.220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav C33.120 Popravila strojev in naprav
DK29.220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
DK29.230 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva C28.250 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva
DK29.230 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva C33.120 Popravila strojev in naprav
DK29.230 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
DK29.240 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo C28.290 Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene
DK29.240 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo C32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
DK29.240 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo C33.120 Popravila strojev in naprav
DK29.240 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo C33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav
DK29.240 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
DK29.310 Proizvodnja traktorjev C28.300 Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev
DK29.310 Proizvodnja traktorjev C33.120 Popravila strojev in naprav
DK29.320 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev C28.300 Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev
DK29.320 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev C33.120 Popravila strojev in naprav
DK29.320 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
DK29.320 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev S95.220 Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme
DK29.410 Proizvodnja ročnih prenosnih obdelovalnih strojev C28.240 Proizvodnja ročnih strojev in naprav
DK29.410 Proizvodnja ročnih prenosnih obdelovalnih strojev C33.120 Popravila strojev in naprav
DK29.420 Proizvodnja drugih strojev za obdelavo kovin C28.410 Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin
DK29.420 Proizvodnja drugih strojev za obdelavo kovin C33.120 Popravila strojev in naprav
DK29.420 Proizvodnja drugih strojev za obdelavo kovin C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
DK29.430 Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev C27.900 Proizvodnja drugih električnih naprav
DK29.430 Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev C28.290 Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene
DK29.430 Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev C28.490 Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
DK29.430 Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev C33.120 Popravila strojev in naprav
DK29.430 Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
DK29.510 Proizvodnja metalurških strojev C28.910 Proizvodnja metalurških strojev
DK29.510 Proizvodnja metalurških strojev C33.120 Popravila strojev in naprav
DK29.510 Proizvodnja metalurških strojev C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
DK29.520 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev C28.920 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev
DK29.520 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev C33.120 Popravila strojev in naprav
DK29.520 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
DK29.530 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo C28.300 Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev
DK29.530 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo C28.930 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo
DK29.530 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo C33.120 Popravila strojev in naprav
DK29.530 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
DK29.540 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo C28.940 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo
DK29.540 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo C33.120 Popravila strojev in naprav
DK29.540 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
DK29.550 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona C28.950 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona
DK29.550 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona C33.120 Popravila strojev in naprav
DK29.550 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
DK29.560 Proizvodnja strojev za druge posebne namene C25.732 Proizvodnja orodja za stroje
DK29.560 Proizvodnja strojev za druge posebne namene C28.940 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo
DK29.560 Proizvodnja strojev za druge posebne namene C28.960 Proizvodnja strojev za plastiko in gumo
DK29.560 Proizvodnja strojev za druge posebne namene C28.990 Proizvodnja strojev za druge posebne namene
DK29.560 Proizvodnja strojev za druge posebne namene C33.120 Popravila strojev in naprav
DK29.560 Proizvodnja strojev za druge posebne namene C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
DK29.600 Proizvodnja orožja in streliva C25.400 Proizvodnja orožja in streliva
DK29.600 Proizvodnja orožja in streliva C30.300 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil
DK29.600 Proizvodnja orožja in streliva C30.400 Proizvodnja bojnih vozil
DK29.600 Proizvodnja orožja in streliva C33.110 Popravila kovinskih izdelkov
DK29.600 Proizvodnja orožja in streliva C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
DK29.710 Proizvodnja električnih gospodinjskih strojev C27.510 Proizvodnja električnih gospodinjskih naprav
DK29.710 Proizvodnja električnih gospodinjskih strojev C28.210 Proizvodnja peči in gorilnikov
DK29.710 Proizvodnja električnih gospodinjskih strojev C28.250 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva
DK29.710 Proizvodnja električnih gospodinjskih strojev C33.140 Popravila električnih naprav
DK29.710 Proizvodnja električnih gospodinjskih strojev C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
DK29.720 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih strojev in naprav C27.520 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih naprav
DK29.720 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih strojev in naprav C28.210 Proizvodnja peči in gorilnikov
DL30.010 Proizvodnja pisarniških strojev C28.230 Proizvodnja pisarniških strojev in naprav (razen računalnikov in perifernih naprav)
DL30.010 Proizvodnja pisarniških strojev C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
DL30.020 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov C26.200 Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav
DL30.020 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov J62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
DL31.100 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev C26.110 Proizvodnja elektronskih komponent
DL31.100 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev C27.110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev
DL31.100 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev C33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav
DL31.100 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev C33.140 Popravila električnih naprav
DL31.100 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
DL31.200 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike C26.110 Proizvodnja elektronskih komponent
DL31.200 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike C27.120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
DL31.200 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike C27.330 Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje
DL31.200 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike C27.900 Proizvodnja drugih električnih naprav
DL31.200 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike C33.140 Popravila električnih naprav
DL31.200 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
DL31.300 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic C26.110 Proizvodnja elektronskih komponent
DL31.300 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic C27.310 Proizvodnja kablov iz optičnih vlaken
DL31.300 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic C27.320 Proizvodnja drugih električnih kablov in žic
DL31.300 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic C27.900 Proizvodnja drugih električnih naprav
DL31.400 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij C27.200 Proizvodnja baterij in akumulatorjev
DL31.500 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk C27.400 Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo
DL31.610 Proizvodnja električne opreme za stroje in vozila C27.400 Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo
DL31.610 Proizvodnja električne opreme za stroje in vozila C29.310 Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila
DL31.610 Proizvodnja električne opreme za stroje in vozila C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
DL31.620 Proizvodnja druge električne opreme C23.440 Proizvodnja druge tehnične keramike
DL31.620 Proizvodnja druge električne opreme C25.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov
DL31.620 Proizvodnja druge električne opreme C26.300 Proizvodnja komunikacijskih naprav
DL31.620 Proizvodnja druge električne opreme C26.510 Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih instrumentov in naprav
DL31.620 Proizvodnja druge električne opreme C27.110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev
DL31.620 Proizvodnja druge električne opreme C27.400 Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo
DL31.620 Proizvodnja druge električne opreme C27.900 Proizvodnja drugih električnih naprav
DL31.620 Proizvodnja druge električne opreme C28.490 Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
DL31.620 Proizvodnja druge električne opreme C28.990 Proizvodnja strojev za druge posebne namene
DL31.620 Proizvodnja druge električne opreme C29.310 Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila
DL31.620 Proizvodnja druge električne opreme C30.200 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil
DL31.620 Proizvodnja druge električne opreme C33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav
DL31.620 Proizvodnja druge električne opreme C33.140 Popravila električnih naprav
DL31.620 Proizvodnja druge električne opreme C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
DL32.100 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent C26.110 Proizvodnja elektronskih komponent
DL32.100 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent C26.120 Proizvodnja elektronskih plošč
DL32.100 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent C27.900 Proizvodnja drugih električnih naprav
DL32.100 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent C33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav
DL32.100 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
DL32.200 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih naprav C26.300 Proizvodnja komunikacijskih naprav
DL32.200 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih naprav C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
DL32.200 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih naprav S95.120 Popravila komunikacijskih naprav
DL32.300 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, naprav in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike C26.110 Proizvodnja elektronskih komponent
DL32.300 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, naprav in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike C26.200 Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav
DL32.300 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, naprav in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike C26.300 Proizvodnja komunikacijskih naprav
DL32.300 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, naprav in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike C26.400 Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo
DL32.300 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, naprav in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike C26.700 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme
DL32.300 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, naprav in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike C28.230 Proizvodnja pisarniških strojev in naprav (razen računalnikov in perifernih naprav)
DL32.300 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, naprav in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike C33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav
DL33.100 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov C26.600 Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav
DL33.100 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov C32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
DL33.100 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov C32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
DL33.100 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov C33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav
DL33.100 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov C33.140 Popravila električnih naprav
DL33.100 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
DL33.200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje C26.510 Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih instrumentov in naprav
DL33.200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje C26.700 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme
DL33.200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje C28.290 Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene
DL33.200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje C28.990 Proizvodnja strojev za druge posebne namene
DL33.200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje C32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
DL33.200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje C33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav
DL33.200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje C33.140 Popravila električnih naprav
DL33.200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
DL33.300 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
DL33.400 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme C26.700 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme
DL33.400 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme C27.310 Proizvodnja kablov iz optičnih vlaken
DL33.400 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme C28.990 Proizvodnja strojev za druge posebne namene
DL33.400 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme C32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
DL33.400 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme C33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav
DL33.500 Proizvodnja ur C26.520 Proizvodnja ur
DL33.500 Proizvodnja ur C32.120 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov
DL33.500 Proizvodnja ur C32.130 Proizvodnja bižuterije
DL33.500 Proizvodnja ur C33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav
DL33.500 Proizvodnja ur C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
DM34.100 Proizvodnja motornih vozil C28.920 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev
DM34.100 Proizvodnja motornih vozil C29.100 Proizvodnja motornih vozil
DM34.100 Proizvodnja motornih vozil C30.910 Proizvodnja motornih koles
DM34.100 Proizvodnja motornih vozil C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
DM34.200 Proizvodnja karoserij za vozila, proizvodnja prikolic in polprikolic C29.200 Proizvodnja karoserij za vozila, proizvodnja prikolic, polprikolic
DM34.200 Proizvodnja karoserij za vozila, proizvodnja prikolic in polprikolic C33.110 Popravila kovinskih izdelkov
DM34.300 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje C28.110 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila
DM34.300 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje C29.320 Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila
DM35.110 Gradnja in popravilo ladij C30.110 Gradnja ladij in plavajočih konstrukcij
DM35.110 Gradnja in popravilo ladij C33.150 Popravila in vzdrževanje ladij in čolnov
DM35.120 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport C30.120 Proizvodnja čolnov za razvedrilo in šport
DM35.120 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport C33.150 Popravila in vzdrževanje ladij in čolnov
DM35.200 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil C30.200 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil
DM35.200 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil C33.170 Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev
DM35.300 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil C28.990 Proizvodnja strojev za druge posebne namene
DM35.300 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil C30.300 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil
DM35.300 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil C33.160 Popravila in vzdrževanje zračnih in vesoljskih plovil
DM35.300 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
DM35.410 Proizvodnja motornih koles C30.910 Proizvodnja motornih koles
DM35.420 Proizvodnja koles C30.920 Proizvodnja koles in invalidskih vozičkov
DM35.430 Proizvodnja vozil za invalide C30.920 Proizvodnja koles in invalidskih vozičkov
DM35.430 Proizvodnja vozil za invalide C33.170 Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev
DM35.500 Proizvodnja drugih vozil C28.220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav
DM35.500 Proizvodnja drugih vozil C30.990 Proizvodnja vprežnih in drugih vozil
DM35.500 Proizvodnja drugih vozil C31.010 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore
DM35.500 Proizvodnja drugih vozil C33.110 Popravila kovinskih izdelkov
DM35.500 Proizvodnja drugih vozil C33.170 Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev
DN36.110 Proizvodnja sedežnega pohištva C29.320 Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila
DN36.110 Proizvodnja sedežnega pohištva C30.110 Gradnja ladij in plavajočih konstrukcij
DN36.110 Proizvodnja sedežnega pohištva C30.200 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil
DN36.110 Proizvodnja sedežnega pohištva C30.300 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil
DN36.110 Proizvodnja sedežnega pohištva C31.010 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore
DN36.110 Proizvodnja sedežnega pohištva C31.020 Proizvodnja kuhinjskega pohištva
DN36.110 Proizvodnja sedežnega pohištva C31.090 Proizvodnja drugega pohištva
DN36.110 Proizvodnja sedežnega pohištva S95.240 Popravila pohištva
DN36.120 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega C28.230 Proizvodnja pisarniških strojev in naprav (razen računalnikov in perifernih naprav)
DN36.120 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega C31.010 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore
DN36.120 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega S95.240 Popravila pohištva
DN36.130 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega C31.020 Proizvodnja kuhinjskega pohištva
DN36.130 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega S95.240 Popravila pohištva
DN36.140 Proizvodnja drugega pohištva C31.090 Proizvodnja drugega pohištva
DN36.140 Proizvodnja drugega pohištva S95.240 Popravila pohištva
DN36.150 Proizvodnja žimnic C31.030 Proizvodnja žimnic
DN36.210 Kovanje kovancev C32.110 Kovanje kovancev
DN36.220 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov C32.120 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov
DN36.300 Proizvodnja glasbil C32.200 Proizvodnja glasbil
DN36.300 Proizvodnja glasbil C33.190 Popravila drugih naprav
DN36.300 Proizvodnja glasbil C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
DN36.300 Proizvodnja glasbil S95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov
DN36.400 Proizvodnja športnih izdelkov C32.300 Proizvodnja športne opreme
DN36.400 Proizvodnja športnih izdelkov C32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
DN36.400 Proizvodnja športnih izdelkov C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
DN36.500 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač C26.400 Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo
DN36.500 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač C28.990 Proizvodnja strojev za druge posebne namene
DN36.500 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač C32.400 Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo
DN36.500 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač C33.190 Popravila drugih naprav
DN36.500 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
DN36.610 Proizvodnja bižuterije C32.130 Proizvodnja bižuterije
DN36.620 Proizvodnja metel in krtač C22.190 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume
DN36.620 Proizvodnja metel in krtač C32.910 Proizvodnja metel in krtač
DN36.630 Proizvodnja drugih izdelkov C13.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij
DN36.630 Proizvodnja drugih izdelkov C15.120 Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov
DN36.630 Proizvodnja drugih izdelkov C16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
DN36.630 Proizvodnja drugih izdelkov C17.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
DN36.630 Proizvodnja drugih izdelkov C20.510 Proizvodnja razstreliv
DN36.630 Proizvodnja drugih izdelkov C22.190 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume
DN36.630 Proizvodnja drugih izdelkov C22.230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo
DN36.630 Proizvodnja drugih izdelkov C22.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
DN36.630 Proizvodnja drugih izdelkov C25.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov
DN36.630 Proizvodnja drugih izdelkov C28.990 Proizvodnja strojev za druge posebne namene
DN36.630 Proizvodnja drugih izdelkov C30.920 Proizvodnja koles in invalidskih vozičkov
DN36.630 Proizvodnja drugih izdelkov C32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
E$40.111 Proizvodnja električne energije v HE D35.111 Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah
E$40.112 Proizvodnja električne energije v TE in JE D35.112 Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah
E$40.112 Proizvodnja električne energije v TE in JE E38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
E$40.113 Druga proizvodnja električne energije D35.119 Druga proizvodnja električne energije
E$40.120 Prenos električne energije D35.120 Prenos električne energije
E$40.131 Distribucija električne energije D35.130 Distribucija električne energije
E$40.132 Trgovanje z električno energijo D35.140 Trgovanje z električno energijo
E$40.210 Proizvodnja plina D35.210 Proizvodnja plina
E$40.221 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži D35.220 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
E$40.222 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži D35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
E$40.300 Oskrba s paro in toplo vodo D35.300 Oskrba s paro in vročo vodo
E$41.000 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode E36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
F$45.110 Rušenje objektov in zemeljska dela F43.110 Rušenje objektov
F$45.110 Rušenje objektov in zemeljska dela F43.120 Zemeljska pripravljalna dela
F$45.120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje F43.130 Testno vrtanje in sondiranje
F$45.210 Splošna gradbena dela F41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
F$45.210 Splošna gradbena dela F42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic
F$45.210 Splošna gradbena dela F42.130 Gradnja mostov in predorov
F$45.210 Splošna gradbena dela F42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
F$45.210 Splošna gradbena dela F42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
F$45.210 Splošna gradbena dela F42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
F$45.210 Splošna gradbena dela F43.990 Druga specializirana gradbena dela
F$45.220 Postavljanje ostrešij in krovska dela F43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela
F$45.220 Postavljanje ostrešij in krovska dela F43.990 Druga specializirana gradbena dela
F$45.230 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov F41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
F$45.230 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov F42.110 Gradnja cest
F$45.230 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov F42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic
F$45.230 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov F42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
F$45.240 Gradnja vodnih objektov F42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
F$45.240 Gradnja vodnih objektov F42.910 Gradnja vodnih objektov
F$45.240 Gradnja vodnih objektov F43.990 Druga specializirana gradbena dela
F$45.250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok F42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
F$45.250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok F43.990 Druga specializirana gradbena dela
F$45.310 Električne inštalacije F43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
F$45.310 Električne inštalacije F43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
F$45.310 Električne inštalacije F43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
F$45.310 Električne inštalacije N80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
F$45.320 Izolacijska dela F43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
F$45.330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije F43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
F$45.340 Druge inštalacije pri gradnjah F43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
F$45.340 Druge inštalacije pri gradnjah F43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
F$45.410 Fasaderska in štukaterska dela F43.310 Fasaderska in štukaterska dela
F$45.420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva F43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
F$45.430 Oblaganje tal in sten F43.330 Oblaganje tal in sten
F$45.441 Steklarska dela F43.341 Steklarska dela
F$45.442 Pleskarska dela F43.342 Pleskarska dela
F$45.450 Druga zaključna gradbena dela F43.390 Druga zaključna gradbena dela
F$45.450 Druga zaključna gradbena dela F43.990 Druga specializirana gradbena dela
F$45.500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev F43.990 Druga specializirana gradbena dela
G$50.101 Trgovina na debelo z motornimi vozili G45.110 Trgovina z avtomobili in lahkimi motornimi vozili
G$50.101 Trgovina na debelo z motornimi vozili G45.190 Trgovina z drugimi motornimi vozili
G$50.102 Trgovina na drobno z motornimi vozili G45.110 Trgovina z avtomobili in lahkimi motornimi vozili
G$50.102 Trgovina na drobno z motornimi vozili G45.190 Trgovina z drugimi motornimi vozili
G$50.103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili G45.110 Trgovina z avtomobili in lahkimi motornimi vozili
G$50.103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili G45.190 Trgovina z drugimi motornimi vozili
G$50.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil G45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
G$50.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil H52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
G$50.301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila G45.310 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
G$50.302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila G45.320 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
G$50.303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila G45.310 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
G$50.401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo G45.400 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina z njihovimi deli in opremo
G$50.402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo G45.400 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina z njihovimi deli in opremo
G$50.403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo G45.400 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina z njihovimi deli in opremo
G$50.404 Vzdrževanje in popravila motornih koles G45.400 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina z njihovimi deli in opremo
G$50.501 Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi G47.301 Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi
G$50.502 Posredništvo pri trgovini na drobno z motornimi gorivi G47.302 Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno
G$51.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov G46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
G$51.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij G46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
G$51.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala G46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
G$51.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal G46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
G$51.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in naprav, drugih kovinskih izdelkov G46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
G$51.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov G46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
G$51.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov G46.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
G$51.180 Posredništvo, specializirano za prodajo drugih določenih izdelkov G46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
G$51.190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov G46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G$51.210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo G46.210 Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo
G$51.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami G46.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami
G$51.230 Trgovina na debelo z živimi živalmi G46.230 Trgovina na debelo z živimi živalmi
G$51.240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem G46.240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem
G$51.250 Trgovina na debelo s surovim tobakom G46.210 Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo
G$51.310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami C10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
G$51.310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami G46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo
G$51.320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki G46.320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki
G$51.330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami G46.330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami
G$51.340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami C11.010 Proizvodnja žganih pijač
G$51.340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami C11.020 Proizvodnja vina iz grozdja
G$51.340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami G46.340 Trgovina na debelo s pijačami
G$51.350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki G46.350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki
G$51.360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki G46.360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki
G$51.370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami G46.370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami
G$51.380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci G46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo
G$51.380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci G46.380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci
G$51.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki G46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
G$51.410 Trgovina na debelo s tekstilom G46.410 Trgovina na debelo s tekstilom
G$51.420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo G46.420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
G$51.430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV napravami G46.430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami
G$51.430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV napravami G46.470 Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili
G$51.430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV napravami G46.520 Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli
G$51.440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili G46.440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili
G$51.440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili G46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
G$51.440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili G46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
G$51.450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko G46.450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko
G$51.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki in medicinskimi pripomočki G46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali
G$51.470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe G46.430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami
G$51.470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe G46.470 Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili
G$51.470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe G46.480 Trgovina na debelo z urami in nakitom
G$51.470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe G46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
G$51.470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe G46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
G$51.510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi G46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
G$51.520 Trgovina na debelo s kovinami in rudami G46.720 Trgovina na debelo s kovinami in rudami
G$51.530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo G46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
G$51.540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje G46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
G$51.550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi G46.750 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
G$51.550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi G46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
G$51.560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki G46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
G$51.570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki G46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
G$51.810 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji G46.620 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
G$51.820 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji G46.630 Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji
G$51.830 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo G46.640 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo
G$51.840 Trgovina na debelo z računalniško opremo G46.510 Trgovina na debelo z računalniškimi napravami
G$51.850 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo G46.650 Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvom
G$51.850 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo G46.660 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo
G$51.860 Trgovina na debelo z elektronskimi deli in opremo G46.520 Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli
G$51.870 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo G46.690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
G$51.880 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem G46.610 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo
G$51.900 Druga trgovina na debelo G46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
G$52.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili G47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
G$52.120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah G47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G$52.210 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo G47.210 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo
G$52.220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki G47.220 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki
G$52.230 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci G47.230 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci
G$52.240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki G47.240 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki
G$52.250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami G47.250 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami
G$52.260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki G47.260 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki
G$52.270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili G47.210 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo
G$52.270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili G47.290 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili
G$52.310 Dejavnost lekarn G47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
G$52.320 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki G47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
G$52.330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki G47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
G$52.410 Trgovina na drobno s tekstilom G47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
G$52.420 Trgovina na drobno z oblačili G47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
G$52.430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki G47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
G$52.440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo G47.530 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenskimi oblogami
G$52.440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo G47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
G$52.450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV napravami G47.430 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami
G$52.450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV napravami G47.540 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjskimi napravami
G$52.450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV napravami G47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
G$52.450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV napravami G47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
G$52.461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki G47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
G$52.462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi G47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
G$52.463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom G47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
G$52.471 Dejavnost knjigarn G47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G$52.472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami G47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
G$52.473 Dejavnost papirnic G47.622 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
G$52.481 Trgovina na drobno s športno opremo G47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
G$52.482 Dejavnost cvetličarn G47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah
G$52.483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi G47.762 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
G$52.484 Trgovina na drobno s kurivom G47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G$52.485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo G47.770 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom
G$52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki G47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
G$52.487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo G47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
G$52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d. n. G47.410 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
G$52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d. n. G47.420 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami
G$52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d. n. G47.530 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenskimi oblogami
G$52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d. n. G47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
G$52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d. n. G47.781 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali
G$52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d. n. G47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G$52.500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom G47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
G$52.610 Trgovina na drobno po pošti G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G$52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah G47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G$52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah G47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
G$52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G$52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln G47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
G$52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G$52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
G$52.710 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov S95.230 Popravila obutve in usnjene galanterije
G$52.720 Popravilo električnih gospodinjskih naprav S95.210 Popravila elektronskih naprav za široko rabo
G$52.720 Popravilo električnih gospodinjskih naprav S95.220 Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme
G$52.730 Popravilo ur, nakita S95.250 Popravila ur in nakita
G$52.740 Druga popravila izdelkov široke porabe C13.300 Dodelava tekstilij
G$52.740 Druga popravila izdelkov široke porabe S95.120 Popravila komunikacijskih naprav
G$52.740 Druga popravila izdelkov široke porabe S95.230 Popravila obutve in usnjene galanterije
G$52.740 Druga popravila izdelkov široke porabe S95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov
H$55.100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov I55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
H$55.210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč I55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča
H$55.210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč I55.300 Dejavnost avtokampov, taborov
H$55.220 Dejavnost kampov I55.300 Dejavnost avtokampov, taborov
H$55.231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov I55.201 Počitniški domovi in letovišča
H$55.232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvijo I55.202 Turistične kmetije s sobami
H$55.233 Oddajanje sob gospodinjstev gostom I55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom
H$55.234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov I55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
H$55.239 Druge nastanitve za krajši čas I55.209 Druge nastanitve za krajši čas
H$55.301 Dejavnost restavracij in gostiln I56.101 Restavracije in gostilne
H$55.302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij I56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
H$55.303 Dejavnost slaščičarn, kavarn I56.103 Slaščičarne in kavarne
H$55.304 Dejavnost premičnih in provizoričnih gostinskih obratov I56.104 Začasni gostinski obrati
H$55.305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitve I56.105 Turistične kmetije brez sob
H$55.400 Točenje pijač I56.300 Strežba pijač
H$55.510 Dejavnost menz I56.290 Druga oskrba z jedmi
H$55.520 Priprava in dostava hrane (catering) I56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
H$55.520 Priprava in dostava hrane (catering) I56.290 Druga oskrba z jedmi
I$60.100 Železniški promet H49.100 Železniški potniški promet
I$60.100 Železniški promet H49.200 Železniški tovorni promet
I$60.100 Železniški promet H52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
I$60.211 Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah H49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet
I$60.212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah H49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
I$60.213 Dejavnost žičnic, vlečnic H49.392 Obratovanje žičnic
I$60.220 Dejavnost taksistov H49.320 Obratovanje taksijev
I$60.230 Drug kopenski potniški promet H49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
I$60.240 Cestni tovorni promet H49.410 Cestni tovorni promet
I$60.240 Cestni tovorni promet H49.420 Selitvena dejavnost
I$60.300 Cevovodni transport H49.500 Cevovodni transport
I$61.100 Pomorski promet H50.100 Pomorski potniški promet
I$61.100 Pomorski promet H50.200 Pomorski tovorni promet
I$61.100 Pomorski promet H52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu
I$61.200 Promet po rekah, jezerih, prekopih H50.300 Potniški promet po celinskih vodah
I$61.200 Promet po rekah, jezerih, prekopih H50.400 Tovorni promet po celinskih vodah
I$61.200 Promet po rekah, jezerih, prekopih H52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu
I$62.100 Zračni promet na rednih linijah H51.100 Potniški zračni promet
I$62.100 Zračni promet na rednih linijah H51.210 Tovorni zračni promet
I$62.200 Izredni zračni promet H51.100 Potniški zračni promet
I$62.200 Izredni zračni promet H51.210 Tovorni zračni promet
I$62.300 Vesoljski promet H51.220 Vesoljski promet
I$62.300 Vesoljski promet H52.230 Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prometu
I$63.110 Prekladanje H52.240 Pretovarjanje
I$63.120 Skladiščenje H52.100 Skladiščenje
I$63.210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu H52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
I$63.220 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu H52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu
I$63.220 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu P85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
I$63.230 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu H52.230 Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prometu
I$63.230 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu P85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
I$63.300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti N79.110 Dejavnost potovalnih agencij
I$63.300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
I$63.300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
I$63.400 Dejavnosti drugih prometnih agencij H52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti
I$63.400 Dejavnosti drugih prometnih agencij M74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
I$64.110 Dejavnost javne pošte H53.100 Izvajanje univerzalne poštne storitve
I$64.110 Dejavnost javne pošte N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
I$64.120 Kurirska dejavnost, razen javne pošte H53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost
I$64.200 Telekomunikacije J60.100 Radijska dejavnost
I$64.200 Telekomunikacije J60.200 Televizijska dejavnost
I$64.200 Telekomunikacije J61.100 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih
I$64.200 Telekomunikacije J61.200 Brezžične telekomunikacijske dejavnosti
I$64.200 Telekomunikacije J61.300 Satelitske telekomunikacijske dejavnosti
I$64.200 Telekomunikacije J61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti
J$65.110 Dejavnost centralne banke K64.110 Centralno bančništvo
J$65.121 Dejavnost bank K64.190 Drugo denarno posredništvo
J$65.122 Dejavnost hranilnic K64.190 Drugo denarno posredništvo
J$65.210 Finančni zakup (leasing) K64.910 Dejavnost finančnega zakupa
J$65.220 Drugo kreditiranje K64.920 Drugo kreditiranje
J$65.220 Drugo kreditiranje K64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
J$65.230 Drugo finančno posredništvo, d. n. K64.200 Dejavnost holdingov
J$65.230 Drugo finančno posredništvo, d. n. K64.300 Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov
J$65.230 Drugo finančno posredništvo, d. n. K64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
J$66.010 Življenjsko zavarovanje K65.110 Dejavnost življenjskega zavarovanja
J$66.010 Življenjsko zavarovanje K65.200 Dejavnost pozavarovanja
J$66.020 Dejavnost pokojninskih skladov K65.200 Dejavnost pozavarovanja
J$66.020 Dejavnost pokojninskih skladov K65.300 Dejavnost pokojninskih skladov
J$66.030 Druga zavarovanja, razen življenjskega K65.120 Dejavnost zavarovanja, razen življenjskega
J$66.030 Druga zavarovanja, razen življenjskega K65.200 Dejavnost pozavarovanja
J$67.110 Dejavnost finančnih trgov K66.110 Upravljanje finančnih trgov
J$67.120 Posredništvo z vrednostnimi papirji K66.120 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom
J$67.120 Posredništvo z vrednostnimi papirji K66.300 Upravljanje finančnih skladov
J$67.130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom K66.120 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom
J$67.130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom K66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
J$67.200 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih K66.210 Vrednotenje tveganja in škode
J$67.200 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih K66.220 Dejavnost zavarovalniških agentov
J$67.200 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih K66.290 Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade
K$70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg F41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
K$70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg F42.110 Gradnja cest
K$70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg F42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic
K$70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg F42.130 Gradnja mostov in predorov
K$70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg F42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
K$70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg F42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
K$70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg F42.910 Gradnja vodnih objektov
K$70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg F42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
K$70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami L68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
K$70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
K$70.310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami L68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami
K$70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi L68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
K$70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi N81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
K$71.100 Dajanje avtomobilov v najem N77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
K$71.210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem N77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup
K$71.210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem N77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
K$71.220 Dajanje ladij v najem N77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
K$71.230 Dajanje zračnih plovil v najem N77.350 Dajanje zračnih plovil v najem in zakup
K$71.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem N77.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup
K$71.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem N77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
K$71.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem N77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
K$71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem N77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
K$71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem N77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
K$71.401 Izposojanje športne opreme N77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
K$71.402 Dejavnost videotek N77.220 Dajanje videokaset in plošč v najem
K$71.403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe N77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
K$72.100 Svetovanje o računalniških napravah J62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
K$72.210 Razvoj in založba programskih paketov J58.210 Izdajanje računalniških iger
K$72.210 Razvoj in založba programskih paketov J58.290 Drugo izdajanje programja
K$72.210 Razvoj in založba programskih paketov J62.010 Računalniško programiranje
K$72.220 Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje J62.010 Računalniško programiranje
K$72.220 Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje J62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
K$72.220 Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje J62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
K$72.300 Obdelava podatkov J62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
K$72.300 Obdelava podatkov J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
K$72.400 Omrežne podatkovne storitve J58.110 Izdajanje knjig
K$72.400 Omrežne podatkovne storitve J58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev
K$72.400 Omrežne podatkovne storitve J58.130 Izdajanje časopisov
K$72.400 Omrežne podatkovne storitve J58.140 Izdajanje revij in druge periodike
K$72.400 Omrežne podatkovne storitve J58.190 Drugo založništvo
K$72.400 Omrežne podatkovne storitve J58.210 Izdajanje računalniških iger
K$72.400 Omrežne podatkovne storitve J58.290 Drugo izdajanje programja
K$72.400 Omrežne podatkovne storitve J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
K$72.400 Omrežne podatkovne storitve J60.100 Radijska dejavnost
K$72.400 Omrežne podatkovne storitve J60.200 Televizijska dejavnost
K$72.400 Omrežne podatkovne storitve J62.010 Računalniško programiranje
K$72.400 Omrežne podatkovne storitve J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
K$72.400 Omrežne podatkovne storitve J63.120 Obratovanje spletnih portalov
K$72.500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav C33.120 Popravila strojev in naprav
K$72.500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav S95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot
K$72.600 Druge računalniške dejavnosti J62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
K$73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja M72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
K$73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja M72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
K$73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja M72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
K$73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije M72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
K$73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije M72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
K$73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti M72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
K$73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti M72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
K$73.104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine M72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
K$73.104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine M72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
K$73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja M72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
K$73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike M72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
K$74.110 Pravno svetovanje M69.101 Odvetništvo
K$74.110 Pravno svetovanje M69.102 Notariat
K$74.110 Pravno svetovanje M69.103 Druge pravne dejavnosti
K$74.120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje M69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
K$74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja M73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
K$74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje A02.400 Storitve za gozdarstvo
K$74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje M70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
K$74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje M70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
K$74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje M74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
K$74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
K$74.150 Dejavnost holdingov K64.200 Dejavnost holdingov
K$74.150 Dejavnost holdingov M70.100 Dejavnost uprav podjetij
K$74.201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje M71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje
K$74.201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje M74.200 Fotografska dejavnost
K$74.201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje M74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
K$74.202 Prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje M71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
K$74.203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje M71.111 Arhitekturno projektiranje
K$74.203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje M71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
K$74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje M71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
K$74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje M71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
K$74.400 Oglaševanje M73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
K$74.400 Oglaševanje M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
K$74.500 Dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne sile N78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
K$74.500 Dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne sile N78.200 Posredovanje začasne delovne sile
K$74.500 Dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne sile N78.300 Druga oskrba s človeškimi viri
K$74.600 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje M74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
K$74.600 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje N80.100 Varovanje
K$74.600 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje N80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
K$74.600 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje N80.300 Poizvedovalne dejavnosti
K$74.700 Čiščenje objektov in opreme N81.210 Splošno čiščenje stavb
K$74.700 Čiščenje objektov in opreme N81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
K$74.700 Čiščenje objektov in opreme N81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
K$74.810 Fotografska dejavnost M74.200 Fotografska dejavnost
K$74.820 Pakiranje N82.920 Pakiranje
K$74.851 Prevajanje M74.300 Prevajanje in tolmačenje
K$74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
K$74.853 Druga splošna tajniška opravila N82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
K$74.853 Druga splošna tajniška opravila N82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
K$74.860 Dejavnost klicnih centrov N82.200 Dejavnost klicnih centrov
K$74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
K$74.872 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo M74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
K$74.873 Druge poslovne dejavnosti, d. n. J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
K$74.873 Druge poslovne dejavnosti, d. n. J63.990 Drugo informiranje
K$74.873 Druge poslovne dejavnosti, d. n. M74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
K$74.873 Druge poslovne dejavnosti, d. n. N77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
K$74.873 Druge poslovne dejavnosti, d. n. N82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
K$74.873 Druge poslovne dejavnosti, d. n. N82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
L$75.110 Splošna dejavnost javne uprave O84.110 Splošna dejavnost javne uprave
L$75.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in drugih socialnih storitev, razen obveznega socialnega zavarovanja O84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
L$75.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje N82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
L$75.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje O84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
L$75.140 Dejavnost pomožnih služb vlade N81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
L$75.140 Dejavnost pomožnih služb vlade O84.110 Splošna dejavnost javne uprave
L$75.140 Dejavnost pomožnih služb vlade R91.012 Dejavnost arhivov
L$75.210 Zunanje zadeve O84.210 Urejanje zunanjih zadev
L$75.210 Zunanje zadeve Q88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij
L$75.220 Obramba O84.220 Obramba
L$75.230 Pravosodje O84.230 Sodstvo
L$75.240 Javna varnost, zakonitost in red O84.240 Dejavnosti za javni red in varnost
L$75.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah O84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
L$75.300 Obvezno socialno zavarovanje O84.300 Dejavnost obvezne socialne varnosti
M$80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje P85.100 Predšolska vzgoja
M$80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje P85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
M$80.103 Dejavnost zavodov za izobraževanje otrok z motnjami v razvoju P85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
M$80.210 Srednješolsko splošno izobraževanje P85.310 Srednješolsko splošno izobraževanje
M$80.220 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje P85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
M$80.301 Višje strokovno izobraževanje P85.410 Posrednješolsko neterciarno izobraževanje
M$80.301 Višje strokovno izobraževanje P85.421 Višješolsko izobraževanje
M$80.302 Visoko strokovno izobraževanje P85.422 Visokošolsko izobraževanje
M$80.303 Univerzitetno izobraževanje P85.422 Visokošolsko izobraževanje
M$80.410 Dejavnost vozniških šol P85.530 Dejavnost vozniških šol
M$80.421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol P85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
M$80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n. P85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
M$80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n. P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
M$80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n. P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
N$85.110 Bolnišnična zdravstvena dejavnost Q86.100 Bolnišnična zdravstvena dejavnost
N$85.110 Bolnišnična zdravstvena dejavnost Q87.200 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb
N$85.121 Splošna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost Q86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
N$85.122 Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost Q86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
N$85.130 Zobozdravstvena dejavnost Q86.230 Zobozdravstvena dejavnost
N$85.141 Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki Q86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
N$85.142 Alternativne oblike zdravljenja Q86.901 Alternativne oblike zdravljenja
N$85.143 Druge zdravstvene dejavnosti, d. n. Q86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
N$85.143 Druge zdravstvene dejavnosti, d. n. Q87.100 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego
N$85.143 Druge zdravstvene dejavnosti, d. n. Q87.200 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb
N$85.143 Druge zdravstvene dejavnosti, d. n. Q87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb
N$85.200 Veterinarstvo M75.000 Veterinarstvo
N$85.311 Dejavnost domov za starejše Q87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb
N$85.319 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo Q87.200 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb
N$85.319 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo Q87.900 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo
N$85.321 Dejavnost centrov za socialno delo Q88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
N$85.321 Dejavnost centrov za socialno delo Q88.910 Dnevno varstvo otrok
N$85.322 Dejavnost invalidskih organizacij S94.991 Dejavnost invalidskih organizacij
N$85.323 Dejavnost dobrodelnih organizacij Q88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij
N$85.324 Dejavnost varstveno delovnih centrov Q88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
N$85.329 Druge socialne dejavnosti Q88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
N$85.329 Druge socialne dejavnosti Q88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
O$90.010 Ravnanje z odplakami E37.000 Ravnanje z odplakami
O$90.021 Zbiranje in odvoz odpadkov E38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
O$90.022 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov E38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
O$90.023 Ravnanje z nevarnimi odpadki E38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
O$90.023 Ravnanje z nevarnimi odpadki E38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki
O$90.031 Čiščenje okolja E39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
O$90.032 Druge dejavnosti javne higiene E38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
O$90.032 Druge dejavnosti javne higiene N81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
O$91.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj S94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
O$91.120 Dejavnost strokovnih združenj S94.120 Dejavnost strokovnih združenj
O$91.200 Dejavnost sindikatov S94.200 Dejavnost sindikatov
O$91.310 Dejavnost verskih organizacij S94.910 Dejavnost verskih organizacij
O$91.320 Dejavnost političnih organizacij S94.920 Dejavnost političnih organizacij
O$91.330 Dejavnost drugih članskih organizacij S94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
O$92.110 Snemanje filmov in video filmov J59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
O$92.110 Snemanje filmov in video filmov J59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
O$92.110 Snemanje filmov in video filmov J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
O$92.120 Distribucija filmov in video filmov J59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
O$92.130 Kinematografska dejavnost J59.140 Kinematografska dejavnost
O$92.200 Radijska in televizijska dejavnost J59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
O$92.200 Radijska in televizijska dejavnost J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
O$92.200 Radijska in televizijska dejavnost J60.100 Radijska dejavnost
O$92.200 Radijska in televizijska dejavnost J60.200 Televizijska dejavnost
O$92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje M71.111 Arhitekturno projektiranje
O$92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje R90.010 Umetniško uprizarjanje
O$92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje R90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
O$92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje R90.030 Umetniško ustvarjanje
O$92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
O$92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve R90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
O$92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve R90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
O$92.330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov R93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
O$92.340 Druge razvedrilne dejavnosti N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
O$92.340 Druge razvedrilne dejavnosti P85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
O$92.340 Druge razvedrilne dejavnosti R90.010 Umetniško uprizarjanje
O$92.340 Druge razvedrilne dejavnosti R90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
O$92.340 Druge razvedrilne dejavnosti R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
O$92.400 Dejavnost tiskovnih agencij J63.910 Dejavnost tiskovnih agencij
O$92.400 Dejavnost tiskovnih agencij M74.200 Fotografska dejavnost
O$92.400 Dejavnost tiskovnih agencij R90.030 Umetniško ustvarjanje
O$92.511 Dejavnost knjižnic R91.011 Dejavnost knjižnic
O$92.512 Dejavnost arhivov R91.012 Dejavnost arhivov
O$92.521 Dejavnost muzejev R91.020 Dejavnost muzejev
O$92.522 Varstvo kulturne dediščine R91.030 Varstvo kulturne dediščine
O$92.530 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov R91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
O$92.610 Obratovanje športnih objektov R93.110 Obratovanje športnih objektov
O$92.621 Dejavnost marin R93.291 Dejavnost marin
O$92.622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč R93.292 Dejavnost smučarskih centrov
O$92.623 Druge športne dejavnosti N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
O$92.623 Druge športne dejavnosti P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
O$92.623 Druge športne dejavnosti R93.110 Obratovanje športnih objektov
O$92.623 Druge športne dejavnosti R93.120 Dejavnost športnih klubov
O$92.623 Druge športne dejavnosti R93.190 Druge športne dejavnosti
O$92.711 Prirejanje klasičnih iger na srečo R92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
O$92.712 Dejavnost igralnic R92.001 Dejavnost igralnic
O$92.720 Druge dejavnosti za sprostitev, d. n. A01.620 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
O$92.720 Druge dejavnosti za sprostitev, d. n. N78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
O$92.720 Druge dejavnosti za sprostitev, d. n. N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
O$92.720 Druge dejavnosti za sprostitev, d. n. R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
O$93.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic S96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
O$93.021 Frizerska dejavnost S96.021 Frizerska dejavnost
O$93.022 Kozmetična dejavnost S96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost
O$93.023 Pedikerska dejavnost S96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost
O$93.030 Pogrebna dejavnost S96.030 Pogrebna dejavnost
O$93.040 Dejavnost salonov za nego telesa R93.130 Obratovanje fitnes objektov
O$93.040 Dejavnost salonov za nego telesa S96.040 Dejavnosti za nego telesa
O$93.050 Druge osebne storitve P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
O$93.050 Druge osebne storitve Q88.910 Dnevno varstvo otrok
O$93.050 Druge osebne storitve S96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
P$95.000 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem T97.000 Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem
P$96.000 Neopredeljena proizvodnja gospodinjstev za lastno porabo T98.100 Raznovrstna proizvodnja dobrin v gospodinjstvih za lastno rabo
P$97.000 Neopredeljene storitve gospodinjstev za lastno porabo T98.200 Raznovrstna proizvodnja storitev v gospodinjstvih za lastno rabo
Q$99.000 Eksteritorialne organizacije in združenja U99.000 Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles