Seznam pretvornikov:
Pretvornik Naziv pretvornika Izvorna klasifikacija Veljavnost izvorne klasifikacije Ciljna klasifikacija Veljavnost ciljne klasifikacije
BEC-SMTK_Rev.3 Pretvornik med BEC in SMTK Rev.3 BEC - V1 VELJAVNA SMTK - Rev.3 OPUŠČENA
CAS_KMET_PRET Pretvornik za CAS_KMET CAS_KMET - v1 OPUŠČENA CAS_KMET - V2 VELJAVNA
CC 2003-CC 2012 Pretvornik CC 2003 - CC 2012 CC_SI - 2003 OPUŠČENA CC_SI - 2012 OPUŠČENA
CC_SI_2012_2018 CC_SI_2012_2018 CC_SI - 2012 OPUŠČENA CC_SI - 2018 VELJAVNA
COICOP_Tr COICOP Trajnost ECOICOP - V1 VELJAVNA COICOP_Trajnost - V1 VELJAVNA
DEJAVNOST_ZP Pretvornik za dejavnost zasebnih potovanj med V1 in V2 DEJAVNOST_ZP - V1 OPUŠČENA DEJAVNOST_ZP - V2 VELJAVNA
DIPL-PIU Pretvornik med SOL-DIPL V1 in Programom za izobraževanje in usposabljanje SOL_DIPL - V1 OPUŠČENA PIU - V1 OPUŠČENA
DODPLV1-PIU Pretvornik izobraževalnih programov SOL_DODPL - V1 OPUŠČENA PIU - V1 OPUŠČENA
DODPL-V2-PIU Pretvornik med verzijo V2 in Programom izobraževanja in usposabljanja SOL_DODPL - V2 OPUŠČENA PIU - V1 OPUŠČENA
Države-popis Pretvornik za podatke o prebivalstvu DRZAVE_91 - V1 OPUŠČENA DRZ_2002 - V1 OPUŠČENA
EWCStat_LoW Pretvornik med EWC-Stat klasifikacijo in LoW klasifikacijo, objavljen v dodatku k Waste Statistic Regulation 574/2004 EWC_Stat - V1 OPUŠČENA LoW - V3 OPUŠČENA
INV_OS Pretvornik med verzijo 2000 in 2001 INV_OS - 2000 OPUŠČENA INV_OS - 2001 OPUŠČENA
IRO_PODL_STAT Prevajalnik podlag za zavarovanje v status aktivnosti (za potrebe EU_SILC) SRDAP_PODL - 2005 OPUŠČENA AKT_SIF - V1 OPUŠČENA
ISCO-88 - SKPV2 Prevajalnik med ISCO-88 in SKP V2 ISCO_88 - V1 OPUŠČENA SKP - V2 OPUŠČENA
IZOB_SPL_PRET Pretvornik za IZOB_SPL IZOB_SPL - v1 OPUŠČENA IZOB_SPL - v3 VELJAVNA
IZOBRAVVR-ISCED Pretvornik med IZOBRAVVR V1 in ISCED-97 V1 IZB_PR - V1 VELJAVNA ISCED_97 - V1 OPUŠČENA
KLAS_ISCED2011 KLASIUS_SRV_ISCED_A_2011 KLASIUS-SRV - V1 VELJAVNA ISCED_A_2011 - 2011 VELJAVNA
KLASIUS-P_P-16 KLASIUS-P_tehnični v KLASIUSv_P-16_samo_za_SRDAP KLASIUS-P_tX - 2009 OPUŠČENA KLASIUS-P-16 - V1 VELJAVNA
KS1986-KLASIUSP Pretvornik med šifrantom Klasifikacija šol in KLASIUS-P na tretji klasifikacijski ravni KS1986 - V1 OPUŠČENA KLASIUS-P - V1 OPUŠČENA
KSRV-KSRVd1a Pretvornik med KLASIUS-SRV in KLASIUS-SRV_d1a na najnižji klasifikacijski ravni KLASIUS-SRV - V1 VELJAVNA KLASIUS-SRV_d1a - 2009 OPUŠČENA
KSRV-KSRVd1i Pretvornik med KLASIUS-SRV in KLASIUS-SRV_d1i na najnižji klasifikacijski ravni KLASIUS-SRV - V1 VELJAVNA KLASIUS-SRV_d1i - 2009 OPUŠČENA
KŠ1986V1-PIUV1 Pretvornik med KŠ 1986 V1 in PIU V1 KS1986 - V1 OPUŠČENA PIU - V1 OPUŠČENA
LoW to EWC_Stat LoW to EWC_Stat LoW - 2018 VELJAVNA EWC_Stat - V2 VELJAVNA
LoW08_EWCStatV2 Evropska standardna klasifikacija odpadkov v statistično klasifikacijo odpadkov LoW - 2008 OPUŠČENA EWC_Stat - V2 VELJAVNA
LoWV3_EWCStatV1 Standardna klasifikacija odpadkov v statistično klasifikacijo odpadkov LoW - V3 OPUŠČENA EWC_Stat - V1 OPUŠČENA
NAC_PRIDEL_PRET Pretvornik med NAC_PRIDEL in NAC_PRIDELAVE NAC_PRIDEL - v2 VELJAVNA NAC_PRIDELAVE - V1 VELJAVNA
NASTAN_PP Pretvornik NASTAN_PP iz verzije V1 v V2 NASTAN_PP - V1 OPUŠČENA NASTAN_PP - V2 VELJAVNA
NASTAN_PP_OŠ Pretvornik med NASTAN_PP in NASTAN_ZMOGLJ NASTAN_PP - V2 VELJAVNA NASTAN_ZMOGLJ - V1 VELJAVNA
NASTAN_RO_ZP Pretvornik brezplačne nastanitve med V1 in V2 NASTAN_RO_ZP - V1 OPUŠČENA NASTAN_RO_ZP - V2 VELJAVNA
NASTAN_RO_ZP_OŠ Pretvornik brezplačne nastanitve V2 in osnovnim šifrantom NASTAN_RO_ZP - V2 VELJAVNA NASTAN_ZMOGLJ - V1 VELJAVNA
NASTAN_ZP Pretvornik nastanitve med V1 in V2 NASTAN_ZP - V1 OPUŠČENA NASTAN_ZP - V2 VELJAVNA
NASTAN_ZP_OŠ Pretvornik nastanitve med ČAP in osnovnim šifrantom NASTAN_ZP - V2 VELJAVNA NASTAN_ZMOGLJ - V1 VELJAVNA
NDIZOB-ISCED97 Pretvornik med NDIZOB V1 in ISCED-97 V1 NDIZOB - V1 VELJAVNA ISCED_97 - V1 OPUŠČENA
NEODHOD_ČL Pretvornik glavnega razloga za neodhod na potovanje - ČL NEODHOD_ZP - V1-ČL OPUŠČENA NEODHOD_ZP - V2 VELJAVNA
NEODHOD_L Pretvornik glavnega zarloga za neodhod na potovanje - L NEODHOD_ZP - V1-L OPUŠČENA NEODHOD_ZP - V2 VELJAVNA
NIP_1999-2003 Povezovalnik NIP 1999 - NIP 2003 NIP - 1999 OPUŠČENA NIP - 2003 OPUŠČENA
NIP_2003-2004 Povezovalnik NIP 2003-2004 NIP - 2003 OPUŠČENA NIP - 2004 OPUŠČENA
NIP_2004-2005 Povezovalnik NIP 2004-2005 NIP - 2004 OPUŠČENA NIP - 2005 OPUŠČENA
NIP_2005-2006 Povezovalnik NIP 2005 - NIP 2006 NIP - 2005 OPUŠČENA NIP - 2006 OPUŠČENA
NIP_2006-2007 Povezovalnik NIP 2006 - NIP 2007 NIP - 2006 OPUŠČENA NIP - 2007 OPUŠČENA
NIP_2007-2008 Povezovalnik NIP 2007 - NIP 2008 NIP - 2007 OPUŠČENA NIP - 2008 OPUŠČENA
NIP_2008-2009 Povezovalnik NIP 2008 - NIP 2009 NIP - 2008 OPUŠČENA NIP - 2009 OPUŠČENA
NIP04 - KN04 Povezovalnik NIP 2004 - KN 2004 NIP - 2004 OPUŠČENA KN - 2004 OPUŠČENA
NIP05-KN05 Povezovalnik NIP 2005 - KN 2005 NIP - 2005 OPUŠČENA KN - 2005 OPUŠČENA
NIP06-KN06 Povezovalnik NIP 2006 - KN 2006 NIP - 2006 OPUŠČENA KN - 2006 OPUŠČENA
NIP08-KN08 Povezovalnik NIP 2008 - KN 2008 NIP - 2008 OPUŠČENA KN - 2008 OPUŠČENA
NIP09-KN09 Povezovalnik NIP 2009 - KN 2009 NIP - 2009 OPUŠČENA KN - 2009 OPUŠČENA
Osi-prik-povez Pretvornik za število osi (pol) prikolic OSI_POL_PRIKOL - V1 VELJAVNA Osi_povez_sifr - V1 VELJAVNA
Osi-voz-povez Pretvornik za število osi za vozila Osi_vozilo - V1 VELJAVNA Osi_povez_sifr - V1 VELJAVNA
PODL_STAT_AKT Pretvornik podlag v status aktivnosti SRDAP_PODL - 2017 VELJAVNA DAK_STAT_AKT - V1 VELJAVNA
PREVOZ_RO_ZP Pretvornik prevoznih sredstev med V1 in V2 PREVOZ_RO_ZP - V1 OPUŠČENA PREVOZ_RO_ZP - V2 VELJAVNA
PrevPODL_87-04 Prevajalnik podlag za zavarovanje (PrevPODL), ki so še v SRDAP, vendar niso več veljavne SIFPODL - 1987 OPUŠČENA SIFPODL - 2004 OPUŠČENA
PSIV1 - PIUV1 Pretvornik med PSI V1 in PIU V1 PSI - V1 OPUŠČENA PIU - V1 OPUŠČENA
RT - COICOP Pretvornik iz RT v COICOP RT_COICOP - V1 OPUŠČENA COICOP_ZN - Ver.01 VELJAVNA
SAD_GOJOBL_PR Pretvornik šifranta gojitvenih oblik sadnih dreves SURS - MKGP SAD_GOJIT_OBL - v1 VELJAVNA SAD_GOJOBL_MKGP - 2007 VELJAVNA
SAD_NAM_PR Pretvornik šifranta namakanja SURS - MKGP SAD_NAMAKANJE - v1 VELJAVNA SAD_NAM_MKGP - 2007 VELJAVNA
SAD_PODLAGE_PR Pretvornik šifranta sadnih podlag SURS - MKGP SAD_PODLAGE - 2007 VELJAVNA SAD_PODLAGEMKGP - 2007 VELJAVNA
SAD_PR_2002_07 Pretvornik šifranta sadnih vrst in sort - popis intenzivnih sadovnjakov 2002/2007 SADJE - v1 OPUŠČENA SADJE_2007 - 2007 VELJAVNA
SAD_PR_SURS_EU Pretvornik šifranta sadnih vrst in sort SURS - EUROSTAT SADJE_2007 - 2007 VELJAVNA SADJE_EUROSTAT - 2007 VELJAVNA
SAD_PR_SURSMKGP Pretvornik šifranta sadnih vrst in sort SURS - MKGP SADJE_2007 - 2007 VELJAVNA SADJE_MKGP - 2007 VELJAVNA
SIFPODL_1987_96 Prevajalnik podlag, ki so veljale leta 1987, v tiste, ki so veljale leta 1996 SIFPODL - 1987 OPUŠČENA SIFPODL - 1996 OPUŠČENA
SIFPODL_1987_99 Prevajalnik podlag veljavnih v letu 1987 v tiste, veljavne leta 1999 SIFPODL - 1987 OPUŠČENA SIFPODL - 1999 OPUŠČENA
SIFPODL_1991_96 Prevajalnik za podlage iz leta 1991 v tiste, ki so veljale leta 1996 SIFPODL - 1991 OPUŠČENA SIFPODL - 1996 OPUŠČENA
SIFPODL_1991_99 Prevajalnik podlag, veljavnih leta 1991, v tiste, ki so veljavne leta 1999 SIFPODL - 1991 OPUŠČENA SIFPODL - 1999 OPUŠČENA
SIFPODL_1992_96 Prevajalnik podlag, ki so veljale leta 1992 v tiste, ki veljajo leta 1996 SIFPODL - 1992 OPUŠČENA SIFPODL - 1996 OPUŠČENA
SIFPODL_1992_99 Prevajalnik podlag, veljavnih leta 1992 v tiste, ki so veljavne leta 1999 SIFPODL - 1992 OPUŠČENA SIFPODL - 1999 OPUŠČENA
SIFPODL87-DAP Pretvornik med podlagami zavarovanj 1987 in DAP SIFPODL - 1987 OPUŠČENA DAP - V1 VELJAVNA
SIFPODL87-JAV_D Pretvornik med podlagami zavarovanj 1987 in JAV_DELO SIFPODL - 1987 OPUŠČENA DAK_JAVNO_DELO - V1 OPUŠČENA
SIFPODL91-DAP Pretvornik med podlagami zavarovanj 1991 in DAP SIFPODL - 1991 OPUŠČENA DAP - V1 VELJAVNA
SIFPODL91-JAV_D Pretvornik med podlagami zavarovanj in JAV_DELO SIFPODL - 1991 OPUŠČENA DAK_JAVNO_DELO - V1 OPUŠČENA
SIFPODL92-DAP Pretvornik med podlagami zavarovanj 1992 in DAP SIFPODL - 1992 OPUŠČENA DAP - V1 VELJAVNA
SIFPODL92-JAV_D Pretvornik med podlagami zavarovanj 1992 in JAV_DELO SIFPODL - 1992 OPUŠČENA DAK_JAVNO_DELO - V1 OPUŠČENA
SIFPODL96-DAP Pretvornik med podlagami zavarovanj 1996 in DAP SIFPODL - 1996 OPUŠČENA DAP - V1 VELJAVNA
SIFPODL96-JAV_D Pretvornik med podlagami zavarovanj 1996 in JAV_DELO SIFPODL - 1996 OPUŠČENA DAK_JAVNO_DELO - V1 OPUŠČENA
SIFPODL99-DAP Pretvornik med podlagami zavarovanj 1999 in DAP SIFPODL - 1999 OPUŠČENA DAP - V1 VELJAVNA
SIFPODL99-JAV_D Pretvornik med podlagami zavarovanj 1999 in JAV_DELO SIFPODL - 1999 OPUŠČENA DAK_JAVNO_DELO - V1 OPUŠČENA
SKD_2008_A64_NR Iz SKD v A64 SKD_2008 - V2 VELJAVNA A64_NR - V1 VELJAVNA
SKD_2008-2002VS Pretvornik iz SKD_2008 V2 v SKD 2002VS SKD_2008 - V2 VELJAVNA SKD - 2002VS OPUŠČENA
SKD1999-2002 Pretvornik SKD verzija 1999 v 2002 SKD - 1999 OPUŠČENA SKD - 2002 OPUŠČENA
SKD2002_2008 Pretvornik SKD verzija 2002 v verzijo 2008 SKD - 2002 OPUŠČENA SKD - 2008 OPUŠČENA
SKD2002_SKD2008 Pretvornik iz klasifikacije SKD verzija 2002 v klasifikacijo SKD_2008 V1 SKD - 2002 OPUŠČENA SKD_2008 - V1 OPUŠČENA
SKD2002_VS_2008 Pretvornik SKD verzija 2002VS v verzijo 2008 SKD - 2002VS OPUŠČENA SKD - 2008 OPUŠČENA
SKD2002VS-2008 Pretvornik iz SKD 2002VS v SKD_2008 V2 SKD - 2002VS OPUŠČENA SKD_2008 - V2 VELJAVNA
SKD2008_2002 Pretvornik SKD verzija 2008 v verzijo 2002 SKD - 2008 OPUŠČENA SKD - 2002 OPUŠČENA
SKD2008_2002VS Pretvornik SKD verzija 2008 v verzijo 2002VS SKD - 2008 OPUŠČENA SKD - 2002VS OPUŠČENA
SKD2008_SKD2002 Pretvornik iz klasifikacije SKD_2008 V1 v klasifikacijo SKD verzija 2002 SKD_2008 - V1 OPUŠČENA SKD - 2002 OPUŠČENA
SKD-MIGS SKD-MIGS SKD - 2002 OPUŠČENA MIGS - V1 VELJAVNA
SKIS-JAVNI_ZASE Pretvornik za potrebe statistike delovno aktivnega prebivalstva SKIS - ESR_10 VELJAVNA DAK_JAVNI_PRIV - V1 VELJAVNA
SKP08_ISCO08_4 Pretvornik med SKP-08 in ISCO-08 na najnižji klasifikacijski ravni SKP-08 - V1 VELJAVNA ISCO-08 - V1 VELJAVNA
SKPV1-ISCO-88 Prevajalnik med SKP V1 in ISCO-88 SKP - V1 OPUŠČENA ISCO_88 - V1 OPUŠČENA
SKPV1-SKPV2 Prevajalnik SKP V1 v SKP V2 SKP - V1 OPUŠČENA SKP - V2 OPUŠČENA
SKPV2 - ISCO-88 Prevajalnik med SKP V2 in ISCO-88 SKP - V2 OPUŠČENA SKP-08 - V1 VELJAVNA
SKPV2-ISCO-88 1 Pretvornik med SKP V2 in ISCO-88 na prvi ravni SKP - V2 OPUŠČENA ISCO_88 - V1 OPUŠČENA
SKPV2-ISCO-88 2 Pretvornik med SKP V2 in ISCO-88 na drugi ravni SKP - V2 OPUŠČENA ISCO_88 - V1 OPUŠČENA
SKPV2-ISCO-88 3 Pretvornik med SKP V2 in ISCO-88 na tretji ravni SKP - V2 OPUŠČENA ISCO_88 - V1 OPUŠČENA
SKPV2-ISCO-88 4 Pretvornik med SKP V2 in ISCO-88 na četrti ravni SKP - V2 OPUŠČENA ISCO_88 - V1 OPUŠČENA
SKPV2-ISCO-88 6 Pretvornik SKP V2 v ISCO-88 na šesti ravni SKP - V2 OPUŠČENA ISCO_88 - V1 OPUŠČENA
SKPV2-ISCO-COM Prevajalnik med SKP V2 in ISCO-88 (COM) SKP - V2 OPUŠČENA ISCO_88_COM - V1 OPUŠČENA
SKPV2-ISCO-COM1 Pretvornik med SKP V2 in ISCO-88 (COM) na prvi ravni SKP - V2 OPUŠČENA ISCO_88_COM - V1 OPUŠČENA
SKPV2-ISCO-COM2 Pretvornik med SKP V2 in ISCO-88 (COM) na drugi ravni SKP - V2 OPUŠČENA ISCO_88_COM - V1 OPUŠČENA
SKPV2-ISCO-COM3 Pretvornik med SKP V2 in ISCO-88 (COM) na tretji ravni SKP - V2 OPUŠČENA ISCO_88_COM - V1 OPUŠČENA
SKPV2-ISCO-COM4 Pretvornik med SKP V2 in ISCO-88 (COM) na četrti ravni SKP - V2 OPUŠČENA ISCO_88_COM - V1 OPUŠČENA
SKPV2-ISCO-COM6 Pretvornik med SKP V2 in ISCO-88(COM) na šesti ravni SKP - V2 OPUŠČENA ISCO_88_COM - V1 OPUŠČENA
SKTE4-OBM_SLUZB Upravne enote in uradi za delo SKTE4,_SKTE7 - 2002 OPUŠČENA OBM_SLUZBE - V1 VELJAVNA
SMTK_Rev.3-BEC Pretvornik med SMTKRev.3 in BEC SMTK - Rev.3 OPUŠČENA BEC - V1 VELJAVNA
SRDAP_OBC07UEV1 SRDAP_OBC_2007 --> SRDAP _UE_V1 SRDAP_OBC - 2007 OPUŠČENA SRDAP_UE - V1 OPUŠČENA
SRDAP_OBCV1UEV1 SRDAP_OBC_V1 --> SRDAP _UE_V1 SRDAP_OBC - V1 OPUŠČENA SRDAP_UE - V1 OPUŠČENA
SRDAP_PreDISCED Prevajalnik za diplomante po vrstah študija ( VRSTE_VVU) v Mednarodno klasifikacijo izobraževanja ISCED 1997 SOL_VRSTE_VVU - V1 OPUŠČENA ISCED_97 - V1 OPUŠČENA
SRDAP_PreMISCED Prevajalnik naziva magister, specialist ( NAZ_MAG) v Mednarodno klasifikacijo izobraževanja ISCED 1997 IZB_NazMag - V1 OPUŠČENA ISCED_97 - V1 OPUŠČENA
SRDAP_PrevDIP Prevajalnik višjih, visokih šol in študijskih programov (ŠOL-DIPL-50) v šolsko izobrazbo (obrazec M) za 2004 SRDAP_ProgDIP - 2005 OPUŠČENA SRDAP_KombDIP - 2004 OPUŠČENA
SRDAP_PrevDOK Prevajalnik DOKTORJEV ZNANOSTI (ŠOL-DOK-70) v šolsko izobrazbo (obrazec M) SRDAP_ProgDOK - 2005 OPUŠČENA SRDAP_KombDOK - 2004 OPUŠČENA
SRDAP_PrevISCED Prevajalnik kombinacije stopnje šolske izobrazbe, končane šole in stopnje strokovne izobrazbe v ISCED97 SRDAP_KombIZOB - 2005 OPUŠČENA ISCED_97 - V1 OPUŠČENA
SRDAP_PrevMAG Prevajalnik NAZIVA MAGISTRA, SPECIALISTA (ŠOL-MAG-80) v šolsko izobrazbo (obrazec M) SRDAP_ProgMAG - 2004 OPUŠČENA SRDAP_KombMAG - 2005 OPUŠČENA
SRDAP_PrevPDR08 Prevajalnik šol, študijskih programov v šolsko izobrazbo po Klasifikaciji šol 1986 SRDAP_ProgDMDR - 2008 OPUŠČENA KS1986 - V1 OPUŠČENA
SRDAP_PrevPDR09 Prevajalnik šol, študijskih programov v šolsko izobrazbo po Klasifikaciji šol 1986 SRDAP_ProgDMDR - 2009 OPUŠČENA KS1986 - V1 OPUŠČENA
SRDAP_PrevSKPkm Prevajalnik poklica na podlagi dejavnosti kmetijskega gospodarstva SKD - 2002 OPUŠČENA SKP - V2 OPUŠČENA
SRDAP_UEV1OBCV1 SRDAP_UEV1OBCV1 SRDAP_UE - V1 OPUŠČENA SRDAP_OBC - V1 OPUŠČENA
SRDAP_VZ_ODJ_V1 Prevajalnik vzrokov odjav SRDAP_VZ_ODJ - V1 OPUŠČENA SRDAP_VZ_ODJ - V3 OPUŠČENA
SRDAP_VZ_ODJ_V2 Prevajalnik vzrokov odjav SRDAP_VZ_ODJ - V2 OPUŠČENA SRDAP_VZ_ODJ - V3 OPUŠČENA
SSIZOB-KSRVd1i1 Pretvornik med šifrantom Stopnja šolske izobrazbe in KLASIUS-SRV_d1i na prvi klasifikacijski ravni STSOLIZOB - V1 OPUŠČENA KLASIUS-SRV_d1i - 2009 OPUŠČENA
SSIZOB-KSRVd1i2 Pretvornik med šifrantom Stopnja šolske izobrazbe in KLASIUS-SRV_d1i na drugi klasifikacijski ravni STSOLIZOB - V1 OPUŠČENA KLASIUS-SRV_d1i - 2009 OPUŠČENA
STR-NOS Pretvornik šifer stroškovnih nosilcev Sif_raziskav - V1 OPUŠČENA STR_NOS - V1 OPUŠČENA
SURS_odd Pretvornik šifer organizacijskih enot SURS Sif_SURS_odd - V1 OPUŠČENA Sif_SURS_odd - V2 OPUŠČENA
ŠOL-DODPL V1-V2 Pretvornik iz verzije V1 v V2. SOL_DODPL - V1 OPUŠČENA SOL_DODPL - V2 OPUŠČENA
TEH_STRK_INV_00 Tehnična struktura investicij - sprememba členitve gradbenih del TEH_STRK_INV - V1 OPUŠČENA TEH_STRK_INV - V2 OPUŠČENA
TEZAV_OBM_PRET Pretvornik med TEZAV_OBMOCJA in TEZAV_OBM_SRKG TEZAV_OBMOCJA - v1 VELJAVNA TEZAV_OBM_SRKG - V1 VELJAVNA
TIP_KME_SKD2008 Tip kmetovanja v SKD TIP_KMETOVANJA - V1 VELJAVNA SKD_2008 - V2 VELJAVNA
TIP_KME_SKP_08 Iz Tip kmetovanja v SKP TIP_KMETOVANJA - V1 VELJAVNA SKP-08 - V1 VELJAVNA
Tip-nas_ V1-V2 Pretvornik za tip naselja Tip_naselja - V1 OPUŠČENA Tip_naselja - V2 VELJAVNA
TRANS-DRZAVE Pretvornik držav za potrebe statistike transporta DRZAVE - 1997 OPUŠČENA Drzave_skupine - V1 OPUŠČENA
TUR_Drzave_A TUR_ Agregacija v skupine držav TUR_Drzave - 2005 OPUŠČENA TUR_Drzave_Sk - 2005 VELJAVNA
Upokojenci Pretvornik za upokojence SIFPODL - 1999 OPUŠČENA AKT_SIF - V1 OPUŠČENA
VALUTA_PP Pretvornik VALUTA_PP med verzijama V1 in V2 VALUTA_PP - V1 OPUŠČENA VALUTA_PP - V2 VELJAVNA