Excel    PDF
Raven Šifra kategorije Desktriptor Angleški deskriptor Šifra starša
1 00 Osnovne in splošne izobraževalne aktivnosti/izidi Generic programmes and qualifications
2 000 Osnovne in splošne izobraževalne aktivnosti/izidi, podrobneje neopredeljeno Generic programmes and qualifications not further defined 00
3 0000 Osnovne in splošne izobraževalne aktivnosti/izidi, podrobneje neopredeljeno Generic programmes and qualifications not further defined 000
2 001 Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi Basic programmes and qualifications 00
3 0011 Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi Basic programmes and qualifications 001
2 002 Pismenost in matematična pismenost Literacy and numeracy 00
3 0021 Pismenost in matematična pismenost Literacy and numeracy 002
2 003 Osebne spretnosti in osebnostni razvoj Personal skills and development 00
3 0031 Osebne spretnosti in osebnostni razvoj Personal skills and development 003
2 009 Osnovne in splošne izobraževalne aktivnosti/izidi, drugo Generic programmes and qualifications not elsewhere classified 00
3 0099 Osnovne in splošne izobraževalne aktivnosti/izidi, drugo Generic programmes and qualifications not elsewhere classified 009
1 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev Education
2 011 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev Education 01
3 0110 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, podrobneje neopredeljeno Education not further defined 011
3 0111 Izobraževalne znanosti Education science 011
3 0112 Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok Training for pre-school teachers 011
3 0113 Izobraževanje učiteljev brez predmetne specializacije Teacher training without subject specialisation 011
3 0114 Izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo Teacher training with subject specialisation 011
3 0119 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, drugo Education not elsewhere classified 011
2 018 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev Inter-disciplinary programmes and qualifications involving education 01
3 0188 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev Inter-disciplinary programmes and qualifications involving education 018
1 02 Umetnost in humanistika Arts and humanities
2 020 Umetnost in humanistika, podrobneje neopredeljeno Arts and humanities not further defined 02
3 0200 Umetnost in humanistika, podrobneje neopredeljeno Arts and humanities not further defined 020
2 021 Umetnost Arts 02
3 0210 Umetnost, podrobno neopredeljeno Arts not further defined 021
3 0211 Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja Audio-visual techniques and media production 021
3 0212 Modno oblikovanje, oblikovanje prostora in industrijsko oblikovanje Fashion, interior and industrial design 021
3 0213 Likovna umetnost Fine arts 021
3 0214 Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) Handicrafts 021
3 0215 Glasba, ples in uprizoritvene umetnosti Music and performing arts 021
3 0219 Umetnost, drugo Arts not elsewhere classified 021
2 022 Humanistika (razen jezikov) Humanities (excluding languages) 02
3 0220 Humanistika (razen jezikov), podrobneje neopredeljeno Humanities (excluding languages) not further defined 022
3 0221 Religija in teologija Religion and theology 022
3 0222 Zgodovina in arheologija History and archaeology 022
3 0223 Filozofija in etika Philosophy and ethics 022
3 0229 Humanistika (razen jezikov), drugo Humanities (except languages) not elsewhere classified 022
2 023 Jeziki Languages 02
3 0230 Jeziki, podrobneje neopredeljeno Languages not further defined 023
3 0231 Usvajanje jezikov (drugih, tujih, znakovnih, prevajalstvo) Language acquisition 023
3 0232 Književnost in jezikoslovje Literature and linguistics 023
3 0239 Jeziki, drugo Languages not elsewhere classified 023
2 028 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno umetnost in humanistika Inter-disciplinary programmes and qualifications involving arts and humanities 02
3 0288 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno umetnost in humanistika Inter-disciplinary programmes and qualifications involving arts and humanities 028
2 029 Umetnost in humanistika, drugo Arts and humanities not elsewhere classified 02
3 0299 Umetnost in humanistika, drugo Arts and humanities not elsewhere classified 029
1 03 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost Social sciences, journalism and information
2 030 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, podrobneje neopredeljeno Social sciences, journalism and information not further defined 03
3 0300 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, podrobneje neopredeljeno Social sciences, journalism and information not further defined 030
2 031 Družbene vede in vedenjske znanosti Social and behavioural sciences 03
3 0310 Družbene vede in vedenjske znanosti, podrobneje neopredeljeno Social and behavioural sciences not further defined 031
3 0311 Ekonomija Economics 031
3 0312 Politologija, odnosi posameznik-družba-država Political sciences and civics 031
3 0313 Psihologija Psychology 031
3 0314 Sociologija in študiji kultur Sociology and cultural studies 031
3 0319 Družbene vede in vedenjske znanosti, drugo Social and behavioural sciences not elsewhere classified 031
2 032 Novinarstvo, komunikologija in informacijska znanost Journalism and information 03
3 0320 Novinarstvo, komunikologija in informacijska znanost, podrobneje neopredeljeno Journalism and information not further defined 032
3 0321 Novinarstvo in medijske študije Journalism and reporting 032
3 0322 Bibliotekarstvo in informacijska znanost Library, information and archival studies 032
3 0329 Novinarstvo, komunikologija in informacijska znanost, drugo Journalism and information not elsewhere classified 032
2 038 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost Inter-disciplinary programmes and qualifications involving social sciences, journalism and information 03
3 0388 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost Inter-disciplinary programmes and qualifications involving social sciences, journalism and information 038
2 039 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, drugo Social sciences, journalism and information not elsewhere classified 03
3 0399 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, drugo Social sciences, journalism and information not elsewhere classified 039
1 04 Poslovne in upravne vede, pravo Business, administration and law
2 040 Poslovne in upravne vede, pravo, podrobneje neopredeljeno Business, administration and law not further defined 04
3 0400 Poslovne in upravne vede, pravo, podrobneje neopredeljeno Business, administration and law not further defined 040
2 041 Poslovne in upravne vede Business and administration 04
3 0410 Poslovne in upravne vede, podrobneje neopredeljeno Business and administration not further defined 041
3 0411 Računovodstvo in revizija Accounting and taxation 041
3 0412 Finančništvo, bančništvo in zavarovalništvo Finance, banking and insurance 041
3 0413 Poslovanje in upravljanje, menedžment Management and administration 041
3 0414 Marketing in oglaševanje Marketing and advertising 041
3 0415 Tajniško in administrativno delo Secretarial and office work 041
3 0416 Prodaja (trgovina) na debelo in drobno Wholesale and retail sales 041
3 0417 Delovne spretnosti Work skills 041
3 0419 Poslovne in upravne vede, drugo Business and administration not elsewhere classified 041
2 042 Pravo Law 04
3 0421 Pravo Law 042
2 048 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno poslovne in upravne vede, pravo Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law 04
3 0488 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno poslovne in upravne vede, pravo Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law 048
2 049 Poslovne in upravne vede, pravo, drugo Business, administration and law not elsewhere classified 04
3 0499 Poslovne in upravne vede, pravo, drugo Business, administration and law not elsewhere classified 049
1 05 Naravoslovje, matematika in statistika Natural sciences, mathematics and statistics
2 050 Naravoslovje, matematika in statistika, podrobneje neopredeljeno Natural sciences, mathematics and statistics not further defined 05
3 0500 Naravoslovje, matematika in statistika, podrobneje neopredeljeno Natural sciences, mathematics and statistics not further defined 050
2 051 Biološke in sorodne vede Biological and related sciences 05
3 0510 Biološke in sorodne vede, podrobneje neopredeljeno Biological and related sciences not further defined 051
3 0511 Biologija Biology 051
3 0512 Biokemija Biochemistry 051
3 0519 Biološke in sorodne vede, drugo Biological and related sciences not elsewhere classified 051
2 052 Okolje (razen okoljevarstvene tehnologije) Environment 05
3 0520 Okolje (razen okoljevarstvene tehnologije), podrobneje neopredeljeno Environment not further defined 052
3 0521 Okoljske znanosti Environmental sciences 052
3 0522 Naravno okolje in divje živali Natural environments and wildlife 052
3 0529 Okoljske znanosti, drugo Environment not elsewhere classified 052
2 053 Vede o neživi naravi (fizika, kemija in sorodne vede) Physical sciences 05
3 0530 Vede o neživi naravi (fizika, kemija in sorodne vede), podrobneje neopredeljeno Physical sciences not further defined 053
3 0531 Kemija Chemistry 053
3 0532 Geoznanosti Earth sciences 053
3 0533 Fizika Physics 053
3 0539 Vede o neživi naravi (fizika, kemija in sorodne vede), drugo Physical sciences not elsewhere classified 053
2 054 Matematika in statistika Mathematics and statistics 05
3 0540 Matematika in statistika, podrobneje neopredeljeno Mathematics and statistics not further defined 054
3 0541 Matematika Mathematics 054
3 0542 Statistika Statistics 054
2 058 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno naravoslovje, matematika in statistika Inter-disciplinary programmes and qualifications involving natural sciences, mathematics and statistics 05
3 0588 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno naravoslovje, matematika in statistika Inter-disciplinary programmes and qualifications involving natural sciences, mathematics and statistics 058
2 059 Naravoslovje, matematika in statistika, drugo Natural sciences, mathematics and statistics not elsewhere classified 05
3 0599 Naravoslovje, matematika in statistika, drugo Natural sciences, mathematics and statistics not elsewhere classified 059
1 06 Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) Information and Communication Technologies (ICTs)
2 061 Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) Information and Communication Technologies (ICTs) 06
3 0610 Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), podrobneje neopredeljeno Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined 061
3 0611 Uporaba računalnika Computer use 061
3 0612 Načrtovanje in administracija podatkovnih baz in računalniških omrežij Database and network design and administration 061
3 0613 Razvoj in analiza programske opreme in aplikacij Software and applications development and analysis 061
3 0619 Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), drugo Information and Communication Technologies (ICTs) not elsewhere classified 061
2 068 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) Inter-disciplinary programmes and qualifications involving Information and Communication Technologies (ICTs) 06
3 0688 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) Inter-disciplinary programmes and qualifications involving Information and Communication Technologies (ICTs) 068
1 07 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo Engineering, manufacturing and construction
2 070 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, podrobneje neopredeljeno Engineering, manufacturing and construction not further defined 07
3 0700 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, podrobneje neopredeljeno Engineering, manufacturing and construction not further defined 070
2 071 Tehnika Engineering and engineering trades 07
3 0710 Tehnika, podrobneje neopredeljeno Engineering and engineering trades not further defined 071
3 0711 Kemijsko inženirstvo in procesi Chemical engineering and processes 071
3 0712 Okoljevarstvena tehnologija Environmental protection technology 071
3 0713 Elektrotehnika in energetika Electricity and energy 071
3 0714 Elektronika in avtomatizacija Electronics and automation 071
3 0715 Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo Mechanics and metal trades 071
3 0716 Motorna vozila, ladje in letala Motor vehicles, ships and aircraft 071
3 0719 Tehnika, drugo Engineering and engineering trades not elsewhere classified 071
2 072 Proizvodne tehnologije Manufacturing and processing 07
3 0720 Proizvodne tehnologije, podrobneje neopredeljeno Manufacturing and processing not further defined 072
3 0721 Živilska tehnologija Food processing 072
3 0722 Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija Materials (glass, paper, plastic and wood) 072
3 0723 Tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska tehnologija Textiles (clothes, footwear and leather) 072
3 0724 Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin Mining and extraction 072
3 0729 Proizvodne tehnologije, drugo Manufacturing and processing not elsewhere classified 072
2 073 Arhitektura, prostorsko načrtovanje in gradbeništvo Architecture and construction 07
3 0730 Arhitektura, prostorsko načrtovanje in gradbeništvo, podrobneje neopredeljeno Architecture and construction not further defined 073
3 0731 Arhitektura, prostorsko načrtovanje in urbanizem Architecture and town planning 073
3 0732 Gradbeništvo Building and civil engineering 073
2 078 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction 07
3 0788 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction 078
2 079 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, drugo Engineering, manufacturing and construction not elsewhere classified 07
3 0799 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, drugo Engineering, manufacturing and construction not elsewhere classified 079
1 08 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo Agriculture, forestry, fisheries and veterinary
2 080 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo, podrobneje neopredeljeno Agriculture, forestry, fisheries and veterinary not further defined 08
3 0800 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo, podrobneje neopredeljeno Agriculture, forestry, fisheries and veterinary not further defined 080
2 081 Kmetijstvo Agriculture 08
3 0810 Kmetijstvo, podrobneje neopredeljeno Agriculture not further defined 081
3 0811 Poljedelstvo in reja živali Crop and livestock production 081
3 0812 Hortikultura Horticulture 081
3 0819 Kmetijstvo, drugo Agriculture not elsewhere classified 081
2 082 Gozdarstvo in lov Forestry 08
3 0821 Gozdarstvo in lov Forestry 082
2 083 Ribištvo in akvakultura Fisheries 08
3 0831 Ribištvo in akvakultura Fisheries 083
2 084 Veterinarstvo Veterinary 08
3 0841 Veterinarstvo Veterinary 084
2 088 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo Inter-disciplinary programmes and qualifications involving agriculture, forestry, fisheries and veterinary 08
3 0888 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo Inter-disciplinary programmes and qualifications involving agriculture, forestry, fisheries and veterinary 088
2 089 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo, drugo Agriculture, forestry, fisheries and veterinary not elsewhere classified 08
3 0899 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo, drugo Agriculture, forestry, fisheries and veterinary not elsewhere classified 089
1 09 Zdravstvo in socialna varnost Health and welfare
2 090 Zdravstvo in socialna varnost podrobneje neopredeljeno Health and welfare not further defined 09
3 0900 Zdravstvo in socialna varnost, podrobneje neopredeljeno Health and welfare not further defined 090
2 091 Zdravstvo Health 09
3 0910 Zdravstvo, podrobneje neopredeljeno Health not further defined 091
3 0911 Zobozdravstvo Dental studies 091
3 0912 Medicina Medicine 091
3 0913 Zdravstvena nega in babištvo Nursing and midwifery 091
3 0914 Medicinska diagnostična in terapevtska tehnologija Medical diagnostic and treatment technology 091
3 0915 Terapija in rehabilitacija Therapy and rehabilitation 091
3 0916 Farmacija Pharmacy 091
3 0917 Tradicionalna in dopolnilna medicina in terapija Traditional and complementary medicine and therapy 091
3 0919 Zdravstvo, drugo Health not elsewhere classified 091
2 092 Socialna varnost Welfare 09
3 0920 Socialna varnost, podrobneje neopredeljeno Welfare not further defined 092
3 0921 Varstvo starih in oviranih (invalidnih) ljudi Care of the elderly and of disabled adults 092
3 0922 Varstvo otrok in storitve za mlade Child care and youth services 092
3 0923 Socialno delo in svetovanje Social work and counselling 092
3 0929 Socialna varnost, drugo Welfare not elsewhere classified 092
2 098 Interdisciplinarne izobraževalne aktivosti/zidi, pretežno zdravstvo in socialna varnost Inter-disciplinary programmes and qualifications involving health and welfare 09
3 0988 Interdisciplinarne izobraževalne aktivosti/zidi, pretežno zdravstvo in socialna varnost Inter-disciplinary programmes and qualifications involving health and welfare 098
2 099 Zdravstvo in socialna varnost, drugo Health and welfare not elsewhere classified 09
3 0999 Zdravstvo in socialna varnost, drugo Health and welfare not elsewhere classified 099
1 10 Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve Services
2 100 Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve, podrobneje neopredeljeno Services not further defined 10
3 1000 Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve, podobneje neopredeljeno Services not further defined 100
2 101 Gostinstvo in turizem, šport, osebne storitve Personal services 10
3 1010 Gostinstvo in turizem, šport, osebne storitve, podrobneje neopredeljeno Personal services not further defined 101
3 1011 Storitve za gospodinjstva Domestic services 101
3 1012 Frizerske in druge lepotilne storitve Hair and beauty services 101
3 1013 Hotelirstvo in gostinstvo Hotel, restaurants and catering 101
3 1014 Šport Sports 101
3 1015 Potovanja, turizem, prosti čas Travel, tourism and leisure 101
3 1019 Gostinstvo in turizem, šport, osebne storitve, drugo Personal services not elsewhere classified 101
2 102 Javna higiena, zdravje in varnost pri delu Hygiene and occupational health services 10
3 1020 Javna higiena, zdravje in varnost pri delu, podrobneje neopredeljeno Hygiene and occupational health services not further defined 102
3 1021 Javna higiena in komunalne storitve Community sanitation 102
3 1022 Varnost in zdravje pri delu Occupational health and safety 102
3 1029 Javna higiena, zdravje in varnost pri delu, drugo Hygiene and occupational health services not elsewhere classified 102
2 103 Varnost države, ljudi in premoženja Security services 10
3 1030 Varnost države, ljudi in premoženja, podrobneje neopredeljeno Security services not further defined 103
3 1031 Vojaštvo in obramba Military and defence 103
3 1032 Varnost, varovanje, zaščita in reševanje Protection of persons and property 103
3 1039 Varnost države, ljudi in premoženja, drugo Security services not elsewhere classified 103
2 104 Transport Transport services 10
3 1041 Transport Transport services 104
2 108 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve Inter-disciplinary programmes and qualifications involving services 10
3 1088 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve Inter-disciplinary programmes and qualifications involving services 108
2 109 Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve, drugo Services not elsewhere classified 10
3 1099 Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve, drugo Services not elsewhere classified 109
1 99 Področje neznano Field unknown
2 999 Področje neznano Field unknown 99
3 9999 Področje neznano Field unknown 999